Signalizācijas, telekomunikācijas un elektroapgādes sistēmu modernizācija iecirknī Bolderāja 1- Zasulauks | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Signalizācijas, telekomunikācijas un elektroapgādes sistēmu modernizācija iecirknī Bolderāja 1- Zasulauks

         

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par signalizācijas, telekomunikācijas un elektroapgādes sistēmu modernizāciju iecirknī Bolderāja 1 - Zasulauks .

1. Konkursa priekšmets un apjoms: signalizācijas, telekomunikācijas un elektroapgādes sistēmu modernizācija dzelzceļa posmā Zasulauks – Bolderāja 1, ar četrām stacijām: Zasulauks, Lāčupe, Bolderāja 2, Bolderāja 1 atbilstoši Pasūtītāja prasībām. Iepirkuma līgums tiks sagatavots atbilstoši FIDIC „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi”, Pirmais izdevums 1999. gadā (Conditions of Contract for Plant and Design –Build, For Electrical and Mechanical Plant, and for Buildings and Engineering Works, Designed by the Contractor” First Edition 1999., FIDIC) nosacījumiem;

2. Pasūtītājs nosaka Pretendentiem maksu par iepirkuma dokumentu sagatavošanu LVL 20 (divdesmit latu, 00 santīmu) + PVN. Lai saņemtu konkursa nolikumu, pretendentam jāpārskaita augstāk minētā summa uz pasūtītāja norēķinu kontu: Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāle, SWIFT kods: NDEALV2X, konta Nr.LV58NDEA0000080249645, maksājuma uzdevumā norādot: „Konkursam „ Signalizācijas, telekomunikācijas un elektroapgādes sistēmu modernizācija iecirknī Bolderāja 1- Zasulauks”” ;

3. Pretendenti ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļā Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, 3.stāvā, 346.kabinetā, iesniedzot pārskaitījuma dokumentu;

4. Pretendentiem tiks organizēts izbraukums darbu izpildes vietas apskatei, būvniecības apstākļu un pasūtītāja prasību precizēšanai. Papildu informācija un pieteikumi uz izbraukumu pie nolikuma 1.3.2.apakšpunktā norādītās kontaktpersonas;

5. Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2012.gada 3.septembrī plkst.14.00 VAS „Latvijas dzelzceļš” telpās: Gogoļa ielā 3, 2.stāvā, 243.kabinetā, Rīgā;

6. Piedāvājumus konkursam pretendents iesniedz līdz 2012.gada 3.septembra plkst.14.00 VAS „Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļā Gogoļa ielā 3, 3.stāvā, 346.kabinetā, Rīgā, LV-1547.

Uzziņas pa tālruni: +371 67234955

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2012.gada 3.Septembris plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30