Latest news

Izvēlne

Satiksmes ministrs tiekas ar Arodbiedrības pārstāvjiem

Ceturtdiena, 24 Februāris, 2011

Pēc Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības (LDzSA) iniciatīvas 24. februārī LR satiksmes ministrs Uldis AUGULIS tikās ar arodbiedrības pārstāvjiem — LDzSA priekšsēdētāju Savēliju SEMJONOVU, viņa vietnieku Aleksandru MUHLINKINU, kā arī diviem mašīnistiem — Raimondu RIKVELI un Raimondu MAKSIMU. Galvenais sanāksmes jautājums bija par atsevišķu dzelzceļnieku profesiju, tajā skaitā mašīnistu, izdienas pensijām.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu Par valsts pensijām šobrīd izdienas pensija tiek piešķirtas personām, kurās pēc noteikta laika nostrādāšanas darbs saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu vai sociālo bīstamību. Dzelzceļā tās ir atsevišķas profesijas — lokomotīvju mašīnisti, dispečeri, vilcienu sastādītāji un citi, no kuriem ir tieši atkarīga dzelzceļa satiksmes drošība.

Mainoties likumdošanai, nākotnē iespējams šādas pensijas vairāk nebūs, taču arodbiedrība vēlas panākt, lai šajās profesijās strādājošajiem saglabātu zināmas privilēģijas saistībā ar pensionēšanās vecumu.

Arodbiedrības pārstāvji, tajā skaitā mašīnisti, izklāstīja savu pozīciju par izdienas pensijām un to nepieciešamību. Satiksmes ministrs U. Augulis atzina, ka problēma pastāv un tā ir jārisina. Viņš uzsvēra, ka šajā jautājumā nepieciešams arī Labklājības ministrijas slēdziens. Tajā pat laikā viņš atgādināja, ka izmaiņas būs nepieciešamas un nākotnē šis jautājums visdrīzāk tiks risināts ar 3. līmeņa pensiju programmu. Tomēr tiem, kuri jau sasnieguši vai tuvākajā laikā sasniegs izdienas pensijas vecumu, būs nepieciešami kādi kompromisa risinājumi.

Bez tam arodbiedrības pārstāvji ar ministru apsprieda dzelzceļnieku medicīniskās apkalpošanas jautājumus, kā arī dažus dzelzceļa nozares liberalizācijas aspektus.

Kā uzsvēra LDzSA arodbiedrības priekšsēdētājs S. Semjonovs, tikšanās ar satiksmes ministru bija ļoti konstruktīva, bija jūtama vēlēšanās iedziļināties jautājuma būtībā un to risināt kopīgiem spēkiem. Šī jautājuma tālākai virzībai tika noteiktas atbildīgās personas no Satiksmes ministrijas un arodbiedrības puses. LDzSA arodbiedrības priekšsēdētājs S. Semjonovs sacīja:«Jautājumu par izdienas pensijām esam risinājuši ar vairākiem satiksmes ministriem, taču diemžēl ministri mainās pārāk strauji, lai spētu šīs problēmas risinājumu novest līdz reālam lēmumam. Tāpēc gribu novēlēt jaunajam ministram novest šo dzelzceļniekiem ārkārtīgi svarīgo jautājumu līdz loģiskam risinājumam.»