Latest news

Izvēlne

Satiksmes ministrijas vadībā organizēs Rail Baltica izpēti

Trešdiena, 4 Novembris, 2009

Satiksmes ministrijas (SM) vadībā izveidotā starptautiska iepirkuma komisija, kuras sastāvā ir arī pārstāvji no Lietuvas un Igaunijas, sagatavojusi dokumentāciju konkursam par Rail Baltica projekta izpētes veikšanu.

Interesenti līdz šā gada 15. decembrim var iesniegt savus piedāvājumus SM. Konkursa dokumentācija pieejama ministrijas mājaslapā publisko iepirkumu sadaļā:http://www.sam.gov.lv/satmin/content/?cat=385.

Satiksmes ministrs Kaspars Gerhards uzskata Rail Baltica par svarīgu koridoru, kas nākotnē savienos Somiju, Baltijas valstis un Poliju ar Centrāleiropu. Tā īstenošana sekmētu Latvijas integrāciju Eiropas dzelzceļu tīklu sistēmā, nodrošinātu regulāru starptautisko pasažieru un kravu plūsmu Ziemeļu–Dienvidu virzienā un pozitīvi ietekmētu tūrisma, reģionu un uzņēmējdarbības attīstību.

Šādu pozīciju ministrs pauda pirms dažām nedēļām Lietuvā Baltijas valstu transporta ministru tikšanās laikā. Trīs valstu amatpersonas vēlreiz apliecināja vēlmi paātrināt projekta ieviešanu un vēl ciešāk koordinēt kopīgas darbības projekta ieviešanā. Tā rezultātā arī izveidota starptautiska iepirkuma komisija projekta izpētes veikšanai.

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes kopējās izmaksas plānotas aptuveni 1 miljons eiro, un katra no Baltijas valstīm segs vienu trešo daļu no izdevumiem. Rail Baltica projekta izpēte ir iekļauta 2007. gada Eiropas transporta tīkla (TEN-T) programmā, ko apstiprinājusi Eiropas Komisija, piešķirot projekta īstenošanai līdzfinansējumu no TEN-T budžeta 50% apmērā. Projekta nacionālo līdzfinansējumu 50% apmērā paredzēts nodrošināt no katras valsts budžeta līdzekļiem.

Rail Baltica projekta izpēte jāveic 10 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

Pētījuma galvenie mērķi ir noskaidrot: vai atsevišķa 1435 mm platuma dzelzceļa līnija ir ekonomiski un finansiāli pamatota; vai ir izdevīgāk būvēt jaunu 1435 mm līniju paralēli blakus esošajai 1520 mm līnijai vai jaunu maršrutu; kādas izmaksas un kādi ieguvumi tiktu radīti katrai no iesaistītām valstīm; iespējamais projekta īstenošanas periods u.c. Atbildes uz šiem jautājumiem nodrošinās Baltijas valstu valdībām un Eiropas Savienībai visaptverošu un pamatotu bāzi turpmāko lēmumu pieņemšanai par detalizētiem tehniskiem pētījumiem nacionālā līmenī.

 

Sagatavoja LR Satiksmes ministrijas Sabiedrisko attiecību daļa