Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra par dzelzceļa pārmiju rezerves daļu piegādi uz pieciem gadiem (2014.-2018.).

  VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru par  dzelzceļa pārmiju rezerves daļu piegādi uz pieciem gadiem (2014.-2018.).

Informācija par sarunu procedūru:

     Kandidāti ar sarunu nolikumu var iepazīties un to saņemt bez maksas VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā, kā arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.
     Pieteikumi iesniedzami līdz 2014.gada 30.aprīlim, plkst. 10.00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533. kabinetā, Rīgā.
     Pieteikumu atvēršana notiks 2014.gada 30.aprīlī, plkst.10.00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 532.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

  • organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Jeļena Baševska, tālrunis +371 67233404, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: jelena.basevska@ldz.lv;
  • tehniskos jautājumos – VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecības projektēšanas un investīciju daļas dzelzceļa būvmateriālu vadošā inženiere Ļubova Kozlova, tālrunis +371 67233733, fakss: +371 67234988, e-pasta adrese: lubova.kozlova@ldz.lv.
  •  
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2014.gada 30.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš