Latest news

Izvēlne

Sarunu procedūra „Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija” (LDZ-2013/3KF/01-01)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina sarunu procedūru par Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizāciju.

Sarunu procedūras nolikumu un dokumentācija pielikumā

 

"Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija" sarunu procedūras nolikums.

„Precizējumi Nr.1”

„Precizējumi Nr.2”

Sarunu procedūras priekšmets

Sarunu procedūras priekšmets ir Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju - Pasūtītāja prasībām. 
Iepirkuma līgums tiks sagatavots un noslēgts atbilstoši FIDIC „Iekārtu piegādes un
projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumiem”, Pirmais izdevums 1999. gadā (Conditions of Contract for Plant and Design –Build, For Electrical and Mechanical Plant, and for Buildings and Engineering Works, Designed by the Contractor” First Edition 1999, FIDIC) nosacījumiem (turpmāk tekstā - Līguma noteikumi).

Informācija par sarunu procedūru

Pretendents pieteikumu konkursam iesniedz līdz 2014. gada 14. janvārim plkst.14.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 346. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļā).

Pieteikumu sarunu procedūrai atver 2014. gada 14. janvārī, plkst. 14.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 243.kabinetā;

Kontaktpersona:

Visa informāciju par sarunu procedūru un rakstisks papildus informācijas pieprasījums Iepirkuma komisijai ir jāsūta:

VAS “Latvijas dzelzceļš”, Projektu vadības daļai,
Iepirkuma komisijai 
Faksa nr.: +371 6723 2133

Kontaktpersona: 
Dana Cielēna 
Projektu vadības daļas iepirkumu speciāliste
Tālrunis: +371 6723 4955; 
E-pasts: dana.cielena@ldz.lv

Sarunu procedūras nolikuma saņemšana un informācijas sniegšana

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju sarunu procedūrai, t.sk. skaidrojumiem un grozījumiem, dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” mājaslapā: http://www.ldz.lv 

Ar sarunu procedūras nolikumu piegādātāji var iepazīties arī uz vietas Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” telpās Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 346. kabinetā Pasūtītāja darba laikā.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 14.Janvāris plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš