SAP un Open Text Programmatūras licenču iegāde | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

SAP un Open Text Programmatūras licenču iegāde

„VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Par SAP un Open Text Programmatūras licenču iegādi”(turpmāk – konkurss).

 

 

 

Konkursa priekšmeta apraksts un apjoms:

 

SAP un Open Text Programmatūras licences:

Nosaukums

 

Daudzums (gab)

 

SAP Application Professional User 50
Open Text Content Lifecycle management ar iekļautu WebReports un Workflow XML Extentions funkcionalitāti 400
Open Text Content Lifecycle management ar iekļautu WebReports un Workflow XML Extentions funkcionalitāti licenču ražotāja tehniskā uzturēšana (maintenance) līdz 31.12.2012 400

Pretendenti var iesniegt piedāvājumus tikai par visu konkursa priekšmetu kopumā.

 

 

 

Maksa par konkursa nolikuma saņemšanu:

 

1)      LVL 61.00 (sešdesmit viens lats un 00 santīmi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā – PVN) 22 % (divdesmit divi procenti) (tikai Latvijas rezidentiem);

2)      pretendentam jāpārskaita uz: Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāli, norēķinu konta Nr.LV58NDEA0000080249645 (LVL), SWIFT kods: NDEAL2X norādi: Konkursam par SAP un Open Text Programmatūras licenču iegādi”.

Izņemot konkursa nolikumu, pretendentam, jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments.

Ja maksājumu par konkursa nolikumu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par konkursa nolikumu netiek atmaksāta neatkarīgi no konkursa rezultāta.

Saņemt nolikumu (pēc pārskaitījuma veikšanas), kā arī bez maksas iepazīties ar konkursa nolikumu var VAS “ Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja telpās Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 533. kabinetā.

 

 

 

            Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks: 2012.gada 30.maijā plkst.10.00, Turgeņeva ielā 14, 532.kabinetā, Rīgā.

            Visi piedāvājumu dokumenti konkursam iesniedzami aizlīmētā aploksnē līdz 2012.gada 30.maija plkst.10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvs, 533.kabinetā, LV-1547 (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

 

 

 

Papildus informācija:

 

1) organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Kristīne Rusiņa, tālrunis: +371 67234857, fakss: +371 67234250, e-pasts: kristine.rusina@ldz.lv;

 

2) tehniskos jautājumos – VAS „Latvijas dzelzceļš” Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju direkcijas Uzņēmuma darbības atbalsta risinājumu daļas vadītāja vietniece Sandra Igovena, tālrunis: +371 67234414, e-pasts: sandra.igovena@ldz.lv.

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2012.gada 30.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31