Latest news

Izvēlne

Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta padome

Sadraudzības dalībvalstu dzelzceļa transporta padome (turpmāk -Padome) ir NVS starpvalstu institūcija, kas koordinē dzelzceļa transporta darbību starpvalstu līmenī. Padome tika nodibināta 1992.gada 14.februārī, tās galvenā mītne atrodas Maskavā, oficiālā darba valoda – krievu valoda.

Latvija valsts līmenī nepiedalās Padomes darbībā. Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas dzelzceļš” (LDZ) uz līguma pamata ir Padomes asociētā dalībnieka statuss, - tam ir tiesības piedalīties Padomes un tās institūciju sēdēs, izmantot Padomes ietvaros pieņemtos dokumentus un realizēt Padomes ietvaros piešķirtos dzelzceļa administrācijas pilnvarojumus.

Ņemot vērā to, ka daļa no minētajiem dokumentiem, kuri regulē ritošā sastāva kursēšanas un pārvadājumu noteikumus pa NVS valstu sliežu ceļiem (dzelzceļa infrastruktūru), var skart ne vien LDZ, bet arī citu Latvijas komersantu intereses, kā arī ietekmēt to darbību, LDZ informatīvos nolūkos izlases kārtībā ievieto šos Padomes dokumentus un to grozījumus savā mājas lapā. LDZ pats neveic dokumentu konsolidēšanu un aktualizēšanu.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31