Radošo darbu konkursa 5.-12.klašu audzēkņiem „Labāk drošs nekā pārdrošs” nolikums | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Radošo darbu konkursa 5.-12.klašu audzēkņiem „Labāk drošs nekā pārdrošs” nolikums

Trešdiena, 21 Septembris, 2011

Konkursa idejas vispārējs apraksts

1. Bērnu un pusaudžu radošo spēju attīstīšana, kā arī drošības tēmas aktualizēšana, ir viena no skolas un ģimenes kopīgajām prioritātēm. Radošā konkursa mērķis ir aizdomāties par dzelzceļa tēmu, aktualizēt to un, izspēlējot dažādas situācijas, savai paaudzei saprotamā veidā rosināt domāt par dzelzceļa kā satiksmes veida izmantošanu ikdienā, drošību un situācijām, kas tajā var rasties. Labākie darbi tiks apkopoti un izdoti grāmatā. Šis taustāmais rezultāts ir vēl nebijusi iespēja:

1)      radoši izpausties, rakstīt dzimtajā valodā (latviešu un krievu);

2)      tā kā virsuzdevums ir strādāt grupās, tad skolēni attīsta tiešo komunikāciju;

3)      ieguvums arī lasīšanas veicināšana, jo pašu pusaudžu sagatavota grāmata uzrunā vienaudžus tāpat kā sociālie tīkli.

Grāmata iecerēta kā divvalodu izdevums, lai latviešu un krievu valodā rakstītie teksti būtu publicēti oriģinālvalodā.

Konkursa mērķis ir aicināt skolēnus būt sociāli aktīviem un izmantot savu radošo potenciālu, lai radītu tekstus, kas skar viņu problēmas un raksturo domāšanas, kā arī uztveres veidu. Papildu vērtība – ņemot vērā ikgadējo statistiku par nelaimes gadījumiem dzelzceļa sliežu ceļu tuvumā, kuros cietuši bērnu un pusaudži, mudināt domāt arī par sevis pasargāšanu un nevērības sekām.

Konkursa dalībnieki

2. Konkursā kā dalībnieks var piedalīties ikviens Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošs skolēns, orientējoties uz 5.-12. klašu audzēkņiem, kas konkursa darbus iesniegs atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām latviešu vai krievu valodā.

Konkursa norise

3. Lai piedalītos konkursā dalībnieks vai dalībnieku grupa iesniedz tekstu (proza) vai zīmējumus (komikss, stāsts attēlos), kas radīti kā sižetiski uztverams materiāls.

Konkursa norises laiks 

4. 2011. gada 1. jūnijs – 2012. gada 1. maijs

Darbu iesniegšanas kārtība

5. Darbus var iesniegt līdz š.g. 1. novembrim:

nosūtot elektroniski ar norādi „Konkursam” uz e-pastu projekti@jumava.lv

vai nosūtot pa pastu ar norādi „Konkursam” uz adresi: Dzirnavu iela 73-1, Rīga LV 1011 (pasta zīmogs 2011.gada 1.novembris)

vai personīgi iesniedzot apgādā „Jumava” Dzirnavu ielā 73 – 1, Rīgā.

6. Darba apjoms – līdz 40 000 rakstu zīmēm.

6. Darba iesniedzējs ir atbildīgs par to, ka iesniedz savu darbu, kas atbilst LR likumdošanas normām, autortiesību un morāles un ētikas normām.

7. Darbi, kuru iesniegšana vai noformējums neatbilst konkursa nolikumam, netiek pieņemti.

Konkursa vērtēšanas kritēriji

8. Konkursam iesūtītie darbi tiks vērtēti, ņemot vērā:

atbilstību konkursa formālajiem kritērijiem (autora vecums, iesūtīšanas kārtība un termiņš, atbilstība tehniskajiem parametriem un šī nolikuma noteikumiem);

 tekstu un zīmējumu māksliniecisko kvalitāti un saturisko aspektu, vērtējot tajā parādīto domu un radošās idejas oriģinalitāti;

tehnisko kvalitāti (izpildījums, rūpīgums u.tml.);atbilstību konkursa mērķim un tematam.

9. Konkursam iesniegtos darbus vērtēs VAS „ Latvijas dzelzceļš” un apgāda „Jumava” izveidota žūrija 9 cilvēku sastāvā, kuras lēmums ir galīgs un neapstrīdams.

10. Konkursa rezultāti tiks atspoguļoti apgāda „Jumava interneta mājas lapā – www.jumava.lv un VAS „Latvijas dzelzceļš” interneta mājas lapā www.ldz.lv

11. Visi konkursa dalībnieku iesniegtie darbi paliek konkursa organizatoru īpašumā un var tikt izmantoti pēc saviem ieskatiem, atsaucoties uz autoru. 

Apbalvošana un dabu izstādīšana

12. Tiek piešķirtas trīs balvas un veicināšanas balvas pēc konkursa organizētāju izvēles.

13. Konkursa rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana notiks ne vēlāk kā 2012. gada 15. aprīlī.

 

14. Kā balva labāko darbu autoriem paredzēta ekskursija pa Latviju:

1. vieta – LVL 500,00 vērtībā

2. vieta – LVL 300,00 vērtībā

3. vieta – LVL 200,00 vērtībā

15. Par veiksmīgu darbu un audzēkņu motivēšanu piedalīties radošajā konkursā 4 skolotāji saņems apgāda „Jumava dāvanu kartes -  katru LVL 50,00 vērtībā.

16. Balstoties uz žūrijas vērtējumu, var tikt piešķirtas arī veicināšanas balvas.

 

17. Papildu informāciju par konkursu var saņemt rakstot uz e-pastu projekti@jumava.lv vai zvanot 67280472

 

  1. pielikums
    Darbu iesniegšanas nosacījumi

 

Projekta rezultātā taps grāmata, kurā tiks apkopoti labākie no uzrakstītajiem stāstiem un zīmējumiem.

 

Teksti:

Apjoms apm. 40 000 zīmju ar atstarpēm

Fonts Times New Roman

Burtu izmērs 12

Atstarpes starp rindām 1,5

Virsraksts – boldā

Autors vai autoru kolektīvs un papildinformācija jānorāda uz atsevišķas titula lapas, kas pievienota kā pirmā.

Piemēram:    Konkursam „Labāk drošs, nekā pārdrošs”

                    Stāsts „Drošība uz dzelzceļa”

                        Jānis Liepiņš, Liene Kalniņa

                        Rīgas ... vidusskola

                        Tel. XXXXXXXX

                       Epasts XXX@XXX

Jāiesūta elektroniski uz epastu projekti@jumava.lv līdz 2011. gada 11. novembrim vai arī pa pastu  - Dzirnavu iela 73-1, Rīga, LV 1011 ar norādi „Konkursam „Labāk drošs nekā pārdrošs”” ( pasta zīmogs 01.11.2011)

 

Zīmējumi, komiksi:

Zīmējuma lapas izmērs: 200 mm augstumā, 145 mm platumā.

Zīmējumiem jābūt melnbaltiem.

Zīmējumi var  būt vai nu kā ilustrācijas kādam no stāstiem, ja autori strādā komandā, vai arī tiem jābūt kā sižetiskiem stāstiem bilžu vai komiksa veidā, kur lasītājs spēj izsekot konkrētam sižetam.

Jābūt pievienotai atsevišķai lapai, kur norādīts autors vai autoru kolektīvs un kontaktinformācija.

Piemēram:      Konkursam „Labāk drošs, nekā pārdrošs”

                       Komikss „Drošība uz dzelzceļa”

 

                        Jānis Liepiņš, Liene Kalniņa

                        Rīgas ... vidusskola

                        Tel. XXXXXXXX

                        Epasts XXX@XXX

 

 

 

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30