Latest news

Izvēlne

Rīkos metāllūžņu realizācijas izsoli

Valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’ uzaicina piedalīties atklātā metāllūžņu realizācijas izsolē, kas notiks 2009.gada 12.augustā plkst. 14.00 Rīgā, Gogoļa ielā 3, 227.telpā.

Izsoles objekts – dažāda garuma lietotās dzelzceļa sliedes, (nepārsniedzot 12,5 m garumu), pārmiju daļas, sliežu stiprinājumi un tiltu konstrukcijas.

Realizējamais apjoms - aptuveni 38 tūkstoši tonnu 2009.gadā.

Izsoles sākumcena Ls 80/ tonnā (astoņdesmit lati).

Pretendenti izsoles noteikumus var saņemt valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” Rīgā, Gogoļa ielā 3, 367.telpā, tālr. 67233846, 67234070, uzrādot dalības maksas Ls 100 + PVN pārskaitījuma dokumentu uz valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”( reģ. Nr. 40003032065) norēķinu kontu LV29RIKO0002013099850 AS “DnB NORD Banka”, SWIFT kods RIKOLV2X ar norādi valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” “Metāllūžņu izsole”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2009.gada 10. augustam plkst. 13.00, Rīgā Gogoļa ielā 3, 226. telpā.

Pretendentiem jāiesniedz izsoles nodrošinājums.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Norēķinu konts LV29RIKO0002013099850 AS “DnB NORD Banka”, SWIFT kods RIKOLV2X .

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2009.gada 12.Augusts plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš