Nekustamā īpašuma pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Nekustamā īpašuma pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

Nr.

p.

k.

Nekustamā īpašuma objekts Nekustamā īpašuma atrašanās

vieta,

adrese

Izsoles sākumcena

LVL

Izsoles datums un

laiks ( pēc Latvijas laika)

  VAS ,”Latvijas dzelzceļš” nekustamais īpašums Katoļu ielā 22, 24, Rīgā,

sastāvošs no divām būvēm -

viena sešstāvu ķieģeļu mūra ēka (mācību korpusa ēka)

Katoļu ielā 22, Rīgā un

viena piecstāvu ķieģeļu mūra ēka (dienesta viesnīcas ēka)

Katoļu ielā 24, Rīgā

Katoļu ielā 22, 24, Rīgā 605 000 05.06.2013.

plkst. 10.00. Rīgā, Gogoļa ielā 3. II stāvā, kabinets Nr.243

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas Komercdarbības daļā Rīgā, Gogoļa ielā 3, (kabinets Nr.4. un Nr.7.) piektdienās no plkst. 800 - 1200, pārējās darba dienās no plkst. 800 - 1200 no 1300 - 1630 un tos saņemt, samaksājot izsoles dalības maksu - Ls 121 (tajā skaitā PVN), ieskaitot to VAS „Latvijas dzelzceļš” Ģenerāldirekcijas kontāNr. LV58NDEA0000080249645 Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV2X.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu var iepazīties norādītajā adresē līdz 2013.gada 29.maijam plkst.15.00, sazinoties ar Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa Rīgas daļas vadītāju Nikolaju Sizovu tel.29531949.

Izsoles pretendentam jāiemaksā pirkuma nodrošinājums LVL 151 250 (viens simts piecdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit lati), iemaksājot to VAS „Latvijas dzelzceļš” Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa norēķinu kontā Nr. LV12NDEA0000082992372 Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV2X līdz 2013.gada 30.maijam plkst. 1500 .

Nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumos norādīto iesnieguma veidlapu ar pievienotiem sašūtiem un sanumurētiem dokumentiem slēgtā aploksnē ar norādi ‘’Izsolei VAS ,,Latvijas dzelzceļš’’ nekustamais īpašums Katoļu ielā 22, 24, Rīgā, sastāvošs no divām būvēm - viena sešstāvu ķieģeļu mūra ēka (mācību korpusa ēka) Katoļu ielā 22, Rīgā un viena piecstāvu ķieģeļu mūra ēka (dienesta viesnīcas ēka) Katoļu ielā 24, Rīgā’’ izsoles pretendentam jāiesniedz VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, ( kab.Nr.103)līdz 2013.gada 30.maijam plkst. 1500.

Viena izsoles pretendenta pieteikšanās gadījumā izsoles procedūra izsludinātajā laikā un vietā nenotiek, objekts tiek atsavināts par izsoles sākumcenu vienīgajam pretendentam bez izsoles procedūras.

Tālrunis uzziņām 67234810; 67233756.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2013.gada 5.Jūnijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31