Nekustamā īpašuma pārdošana izsolē | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Nekustamā īpašuma pārdošana izsolē

VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

Nr.

p.

k.

Mantas nosaukums Mantas

atrašanās

vieta,

adrese

Izsoles sākum

cena

LVL

Izsoles datums un

laiks

1.

2.

Ēku (būvju) nekustamais īpašums Kalna ielā 68A, Rēznas ielā 9 k-6, 9 k-7, 9 k-2, 9 k-4, 9 k-5, Kalna iela 68 (Rēznas ielā 9 k-3), Rīgā.

Viena sešstāvu ķieģeļu mūra ēka” (Mācību korpusa ēka)

Katoļu ielā 22, Rīgā un

„Viena piecstāvu ķieģeļu mūra ēka” (Dienesta viesnīcas ēka)

Katoļu ielā 24, Rīgā

Kalna ielā 68A, Rēznas ielā 9 k-6, 9 k-7, 9 k-2, 9 k-4, 9 k-5, Kalna iela 68 (Rēznas ielā 9 k-3), Rīgā.

Katoļu ielā 22/*- 24, Rīgā.

1 410 990 LVL

605 000

LVL

25.09.2012.

plkst. 10.00.

26.09.2012.

plkst. 10.

 
                   

Izsole notiks (pēc Latvijas laika) Rīgā, Gogoļa ielā 3. II stāvā, kabinets Nr.243. Ar pārdošanas un izsoles noteikumiem var iepazīties VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas Komercdarbības daļā Rīgā, Gogoļa ielā 3, (kabinets Nr.3. Nr.7.) piektdienās no plkst. 800 - 1200, pārējās darba dienās no plkst. 800 - 1200 no 1300 - 1630 un tos saņemt, samaksājot pārdošanas pakalpojuma maksu- Ls 121 (tajā skaitā PVN), ieskaitot to VAS „Latvijas dzelzceļš” Ģenerāldirekcijas rēķinā Nr. LV58NDEA0000080249645 Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV2X

Dokumentus izsolei iesniegt VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, (kab.Nr.103). līdz 2012.gada 06.septembrim plkst. 1600. Tālrunis uzziņām 67234493 ; 67233756

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2012.gada 25.Septembris plkst. 16.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31