Nekustamā īpašuma izsole | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Nekustamā īpašuma izsole

„VAS “Latvijas dzelzceļš” paziņo par nekustamā īpašuma pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli:

Nr.

p.

k.

Nekustamā īpašuma objekts Nekustamā īpašuma atrašanās

vieta,

adrese

Izsoles sākumcena

LVL

Izsoles datums un

laiks ( pēc Latvijas laika)

1. „Latvijas dzelzceļš” nekustamais īpašums „Inženierbūve – ūdenstornis” Viļānu pagastā, Viļānu novadā, kadastra apzīmējums 7898 007 0005 001 300 27.12.2013.

plkst. 10.00Rīgā, Gogoļa ielā 3. II stāvā, kabinets Nr.243

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties VAS „Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas Komercdarbības daļā Rīgā, Gogoļa ielā 3, (kabinets Nr.4. un Nr.7.) 2013.gada 14.decembrī un piektdienās no plkst. 800 - 1200, pārējās darba dienās no plkst. 800 - 1200 no 1300 - 1630 un tos saņemt, samaksājot izsoles dalības maksu - Ls 121 (tajā skaitā PVN), ieskaitot to VAS „Latvijas dzelzceļš” Ģenerāldirekcijas kontā Nr. LV58NDEA0000080249645 Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV2X.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu var iepazīties norādītajā adresē līdz 2013.gada 17.decembrim, plkst.12.00, sazinoties ar:

Ø Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa Daugavpils daļas Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzini Raisu Strekiju tel. 2953 2592, par nekustamo īpašumu „Inženierbūve – ūdenstornis” Viļānu pagastā, Viļānu novadā.

Izsoles pretendentam jāiemaksā pirkuma nodrošinājums par nekustamo īpašumu „Inženierbūve – ūdenstornis” Viļānu pagastā, Viļānu novadā – struktūrvienības Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa norēķinu kontā: Nr.LV12NDEA0000082992372, Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALC2X līdz 2013.gada 17.decembrim plkst. 1400.

Nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumos norādīto iesnieguma veidlapu ar pievienotiem sašūtiem un sanumurētiem dokumentiem slēgtā aploksnē ar norādi: „Nekustamā īpašuma „Inženierbūve – ūdenstornis” Viļānu pagastā, Viļānu novadā izsole”, izsoles pretendentam jāiesniedz VAS „Latvijas dzelzceļš” kancelejā Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, ( kab.Nr.103) līdz 2013.gada 17.decembrim plkst. 1400.

Viena izsoles pretendenta pieteikšanās gadījumā izsoles procedūra izsludinātajā laikā un vietā nenotiek, objekts tiek atsavināts par izsoles sākumcenu vienīgajam pretendentam bez izsoles procedūras.

Tālrunis uzziņām 67234810; 67233756.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2013.gada 17.Decembris plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31