Nekustamā īpašuma Daugavpilī 2.Preču ielā 32 pārdošana | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Nekustamā īpašuma Daugavpilī 2.Preču ielā 32 pārdošana

VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcija paziņo par nekustamā īpašuma Daugavpilī 2.Preču ielā 32 pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

 

Nekustamais īpašums „Sešas ēkas, divas inženierbūves un inženierkomunikācijas” Daugavpilī, 2.Preču ielā 32 sastāv no;

 

sešām ēkām:

 

 - Trīs noliktavas (angāri) (SAP Nr.111000004088, kadastra apzīmējums Nr. 0500 009 2201 007 un SAP Nr.111000004089, kadastra apzīmējums Nr. 0500 009 2403 005, SAP Nr.111000004035, kadastra apzīmējums Nr. 5000 009 2201 008)noliktava (SAP Nr.111000004092, kadastra apzīmējums Nr. 0500 009 2201 012), garāža (SAP Nr.111000004090, kadastra apzīmējums Nr. 0500 009 2201 006), nojume (SAP Nr.120000004819, kadastra apzīmējums Nr. 0500 009 2201 013);

 

divām inženierbūvēm:

 

- Pievadceļš Nr.43 no izolējošās salaidnes pie manevru luksofora M13 līdz strupceļa atbalstam, 485 m  garumā sliežu tips R-50; 69 koka gulšņi, tajā skaitā 20 nolietoti un 766 dzelzsbetona gulšņi (SAP Nr.126000008271);

 

daļa no žoga -298msastāvošs no betona žoga 159 m, stiepļu žoga 40 m, ķieģeļu žoga 99m (SAP Nr.120000004812);

 

inženierkomunikācijas - uguns dzēšanas ūdensvads ar komunikācijām - 4 hidrantiem (SAP Nr.120000004372).

 

Izsoles sākumcena LVL 47700 (četrdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti lati).

 

Izsole notiks 05.09.2012. plkst. 10. (pēc Latvijas laika) Rīgā, Gogoļa ielā 3. II stāvā, kabinets Nr.243. Ar pārdošanas un izsoles noteikumiem var iepazīties VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas Komercdarbības daļā Rīgā, Gogoļa ielā 3, (kabinets Nr.3. Nr.7.) piektdienās no plkst. 800 - 1200, pārējās darba dienās no plkst. 800 - 1200 no 1300 - 1630 un tos saņemt, samaksājot pārdošanas pakalpojuma maksu- Ls 121 (tajā skaitā PVN), ieskaitot to VAS „Latvijas dzelzceļš” Ģenerāldirekcijas rēķinā Nr. LV58NDEA0000080249645 Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV2X

Dokumentus izsolei iesniegt VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, (kab.Nr.103). līdz 2012.gada 17.augustam plkst. 1500.

Tālrunis uzziņām 67233756.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2012.gada 5.Septembris plkst. 15.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31