Latest news

Izvēlne

Lokomotīvju vadības kabīnes krēslu (172 gabalu) piegāde

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 24.aprīlī plkst.11.00  notiks atklātais konkurss par lokomotīvju vadības kabīnes krēslu (172 gabalu) piegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 100,00 Ls, plus PVN 22% uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „Lokomotīvju vadības kabīnes krēslu (172 gabalu) piegāde”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 24.aprīļa plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050.     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „Lokomotīvju vadības kabīnes krēslu (172 gabalu) piegāde”. Neatvērt  līdz  2012. gada 24.aprīļa plkst.11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā .  
Informācija pa tālr. 67233641, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2012.gada 24.Aprīlis plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss