Latest news

Izvēlne

Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 29. maijā plkst.10:30 notiks atklātais konkurss „Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde” dalības maksa Ls 100,00 plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 29.maijam plkst. 10:15, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Lokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2012. gada 29.maijam, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

Tehniskās prasības

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums (gab.)
1. Labirinta gredzens TE116.30.56.142 60
2. Vāks 2TE116.30.56.143 45
3. Gultnis 30-32532 L1M 1200
4. Distances gredzens 2TE10L.30.56.131 15
5. Distances gredzens 2TE10L.30.56.106 30
6. Gredzens TE7.13.162 150
7. Ass balsts 2TE10L.30.56.038 54
8. Ass balsts 2TE10L.30.56.039 18
9. Korpuss 2TE10L.30.56.148 20
10. Korpuss 2TE10L.30.56.149 20
11. Eļļotāja vāks 2TE10L.30.56.030 360
12. Tūbas dakts 2TE10L.30.56.025 SB 180
13. Atspere 2TE10L.30.56.161 360
14. Gultnis 8320 GOST 6874-75 90
15. Ass balsts 2TE116.30.56.106 120
16. Amortizators 2TE116.30.56.013 600
17. Atspere TE10L.30.56.227 180
18. Vāks 2TE116.30.56.011-1 36
19. Gredzens 363 3000
20. Rullītis TV37.006.075-76 15*25H 2700
21. Amortizators V300.30.55.114 2400
22. Amortizators V300.30.55.111 4800
23. Sprostgredzens V300.30.55.118 16800
24. Elements V300.30.55.017 SB 180
25. Elements V300.30.55.016 SB 180
26. Amortizators V300.30.55.116 4800
27. Sprostgredzens 140.30.55.134 60
28. Kniede 10*45 GOST 1030080 480
29. Cilpa V300.30.55.139 480
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2012.gada 29.Maijs plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss