Latest news

Izvēlne

LiveLink ECM funkcionalitātes paplašināšana

„VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Par dokumentu pārvaldības sistēmas LiveLink ECM funkcionalitātes paplašināšanu”(turpmāk – konkurss).

 

Konkursa priekšmets: VAS „Latvijas dzelzceļš” vienotas dokumentu pārvaldības sistēmas LiveLink ECM funkcionalitātes paplašināšana.

Maksa par konkursa nolikuma saņemšanu:

 

1)      LVL 122,00 (viens simts divdesmit divi lati un 00 santīmi), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā – PVN) 22 % (divdesmit divi procenti) (tikai Latvijas rezidentiem);

2)      pretendentam jāpārskaita uz: Nordea Bank Finland Plc. Latvijas filiāli, norēķinu konta Nr.LV58NDEA0000080249645 (LVL), SWIFT kods:NDEAL2X norādi: Konkursam par dokumentu pārvaldības sistēmas LiveLink ECM funkcionalitātes paplašināšanu”.

Izņemot konkursa nolikumu, pretendentam, jāuzrāda pasūtītājam pārskaitījuma dokuments.

 

Ja maksājumu par konkursa nolikumu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Konkursā var piedalīties tikai tas pretendents, kurš norādīts pārskaitījuma dokumentā. Maksa par konkursa nolikumu netiek atmaksāta neatkarīgi no konkursa rezultāta.

 

 

Interesenti bez maksas var iepazīties ar konkursa nolikumu VAS “ Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja telpās Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 533. kabinetā.

 

Pretendentiem, iesniedzot piedāvājumu konkursam, jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums.

 

 Konkursam iesniegto piedāvājumu atvēršana notiks: 2011.gada 9.novembrī, plkst.10.20. Gogoļa ielā 3, 243. kab., Rīgā.

 

Visi piedāvājumu dokumenti konkursam iesniedzami aizlīmētā aploksnē līdz 2011.gada 9.novembra plkst.09.40., Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvs, 533. kabinetā. LV-1547 (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Papildus informācija:

 

 

1)      konkursa norises organizatoriskajos jautājumos: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vadošā inženiereKristīne Rusiņa, tālrunis:+371 67234857, fakss:+371 67234250, e-pasts: kristine.rusina@ldz.lv;

2)      tehniskajos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju direkcijas Uzņēmuma darbības atbalsta risinājumu daļas vadītāja vietniece Sandra Igovena, tālrunis: +371 67234414, e-pasts: sandra.igovena@ldz.lv.

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2011.gada 9.Novembris plkst. 10.20.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
 

Pieteikties jaunumiem