LDz piedalās Latvijas eksporta zīmola veidošanā | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

LDz piedalās Latvijas eksporta zīmola veidošanā

Trešdiena, 27 Novembris, 2013

„Veidojot Latvijas eksporta zīmolu, pirmkārt, nepieciešams piedāvāt klientiem kvalitatīvu pakalpojumu un apliecināt sevi kā uzticamu partneri,” 26.novembrī notikušajā Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) un Latvijas eksportējošu uzņēmumu atbalsta kustības The Red Jackets apaļā galda diskusijā uzsvēra SIA LDz Cargo valdes priekšsēdētājs Guntis Mačs.

 

 „Latvijas eksporta zīmola valsts tēla veidošana” ietvaros, piedaloties dažādu nozaru pārstāvju un valsts institūciju pārstāvjiem, tika secināts, ka ir nepieciešams radīt vienotu un integrētu valsts eksporta zīmolvedības komunikācijas platformu, lai Latvijas uzņēmējiem izejot eksporta tirgos būtu vienots un skaidri izprotams vēstījums. Papildus tam ir jāvienojas par atbildību sadali, veidojot vienotu Latvijas tēla komunikācijas stratēģiju, lai tā būtu strukturēta un darbotos sinerģijā ar visām iesaistītajām pusēm komunikācijai ārpus Latvijas.

 

LDz Cargo valdes priekšsēdētājs Guntis Mačs: Latvijas dzelzceļš starptautiski, it īpaši, transporta un loģistikas nozares profesionāļu vidū ir augsti novērtēts, atpazīstams zīmols ar stipru reputāciju. LDz Cargo vairāk nekā 95 procentus no saviem pakalpojumiem eksportē.LDz Cargo zīmols, ir solījums klientam, un mēs šo solījumu turam un turēsim, sadarbības partneriem tas nozīmē ļoti daudz. Runājot par valsts zīmola komunikāciju, ir svarīgi vienoties par to, kas pašai valstij un nozaru pārstāvjiem ir izdevīgi. Manuprāt, trīs vaļi uz kā būtu jābūvē valsts zīmols – politiskā stabilitāte, ilgtermiņa nodokļu politika un pragmatisms.

 

Kustības The Red Jackets pētījumā par Latvijas eksporta tirgu, Latvijas lielākie eksportējošie uzņēmumu pārstāvji vairākkārtīgi ir uzsvēruši, ka galvenajai valsts lomai eksporta veicināšanā vajadzētu būt ilgtermiņa eksporta vīzijas un stratēģijas izstrādei konkrētas eksporta politikas ietvaros, kā arī Latvijas tēla veidošanai eksporta tirgos. Tajā pašā laikā eksportējošie uzņēmumi norāda, ka Latvijai šobrīd netiek veidota mērķtiecīga un stratēģiska komunikācija ārējos tirgos.

 

Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore Līga Meņģelsone: Latvijas tēls un eksporta zīme ir liekama ar vienlīdzības zīmi. Līdz ar to ir svarīgi, lai uzņēmumi, valsts institūcijas un citas organizācijas vienotos par integrētu un strukturētu valsts eksporta tēla komunikācijas platformas izveidi. Tāpat ir svarīgi, lai visa tautsaimniecības nozaru pārstāvjiem nepieciešamā informācija eksporta attīstīšanai būtu pieejama vienkopus. Šobrīd eksporta attīstības padome jau veic lielu darbu, apzinot un vērtējot Latvijas eksportspējas ilgtspējību ilgtermiņā. Pēc 21. novembra notikuma, kurš, skaļi izskanot ārzemju masu medijos, ir atstājis iespaidu uz Latvijas tēlu, mums jāspēj iziet no šīs situācijas vienotākiem, gudrākiem un stiprākiem. Šodien iesāktā diskusija ir jāturpina, un ar kopīgiem spēkiem, iesaistot valsts un privāto sektoru, jāvienojas ar kādiem rīkiem to panākt un īstenot.

 

Kustības „The Red Jackets” pārstāve Inese Andersone: Veiksmīgi uzņēmumi veido savu zīmolu, kas ietver sevī ziņu un komunikācijas stratēģiju, kas tiek mērķtiecīgi īstenota komunikācijai ar konkrētu mērķa auditoriju. Sekmīgai valsts ekonomiskā tēla veidošanai ārējos tirgos ir nepieciešama gan eksporta vīzija un stratēģija, gan ziņa, kas ir iekodēta zīmolā, gan komunikācijas stratēģija, un konkrēti definēta mērķa auditorija, kurai šī ziņa tiek nogādāta. Līdz art to ir nepieciešams radīt vienotu un integrētu valsts eksporta zīmolvedības komunikācijas platformu, sinerģijā ar visu nozaru pārstāvjiem. 

 

Vairāk informācijas par Latvijas eksportējošo uzņēmumu atbalsta kustību The Red Jacketswww.theredjackets.com.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31