Latest news

Izvēlne

LDz 2013.gada peļņu novirzīs dzelzceļa infrastruktūras projektu īstenošanai

   

 

3.jūnijā, Ministru kabinets atbalstīja Satiksmes ministrijas sagatavoto rīkojumu, kas paredz neieturēt dividendes no valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” 2013.pārskata gada peļņas, lai uzņēmums tās varētu novirzīt publiskās dzelzceļa infrastruktūras investīciju projektu realizēšanai.

Lai „Latvijas dzelzceļš” (LDz) sekmīgi turpinātu saimniecisko darbību un piesaistītu nepieciešamo finansējumu Eiropas Savienības projektu realizēšanai, paredzēts, ka  nopelnītie finanšu līdzekļi tiks ieguldīti uzsākto un 2014.gadā plānoto Kohēzijas fonda līdzfinansēto publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras projektu īstenošanai.

LDz peļņa 2013. gadā bija ievērojami lielāka nekā citus gadus - 56,1 miljoni latu jeb 79,9 miljoni eiro, taču lielākā tās daļa - 43,7 miljoni latu – gūta no kravas vagonu parka pārvērtēšanas un nodošanas meitassabiedrībai SIA „LDz Cargo”, kas ir vienreizējs darījums un nav saistīts ar naudas plūsmu. Pārējo peļņas daļu veido peļņa no VAS „Latvijas dzelzceļš” saimnieciskās darbības, izmaiņas uzkrājumos un dividendes no meitas uzņēmumiem.

LDz sekmīgi turpina jau 2012.un 2013. gados uzsāktos ES Kohēzijas fonda līdzfinansētos projektus - Šķirotavas stacijas šķirošanas uzkalna rekonstrukciju, stacijas Bolderāja 2 ar savienojošo ceļu uz Krievu salas termināliem būvniecību, signalizācijas, telekomunikācijas un elektroapgādes sistēmu modernizāciju iecirknī Bolderāja 1 – Zasulauks. Tāpat  arī turpinās darbs 2010.gadā uzsāktā projekta „Otrā sliežu ceļa būvniecība posmā Skrīveri-Krustpils” ietvaros.

Valdība 2013.gadā konceptuāli atbalstīja jaunu elektrovilcienu iegādei paredzētā finansējuma pārdali, to novirzot esošā ritošā sastāva modernizācijai un peronu rekonstrukcijai, kā arī TEN-T dzelzceļa tīkla attīstībai, un tādējādi šie līdzekļi tika novirzīti papildus LDz projektiem. Jaunie ES Kohēzijas fonda līdzfinansētie projekti, kuri ir jāpabeidz līdz 2015.gada beigām ir: pārmiju pārvedu nomaiņa - pārmiju piegāde; dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija; Šķirotavas stacijas centralizācijas modernizācija; maģistrālā datu pārraides tīkla modernizācija; Liepājas stacijas signalizācijas sistēmas modernizācija ar sliežu ceļu rekonstrukciju; sliežu ceļu rekonstrukcija. Kopā jaunajos projektos plānots ieguldīt 159,1 milj. eiro, t.sk. LDz finansējumu 29,7 milj. eiro apmērā.

Realizējot investīciju projektus ar ES līdzfinansējumu,  LDz uzņemas saistības par šo projektu realizāciju. Ja projekta realizācijas gaitā neparedzētu apstākļu dēļ  vai iepirkuma procedūras rezultātā projekts tiek sadārdzināts, šis finansējums jāsedz no LDz līdzekļiem, bez iespējām samazināt projektu fiziskos apjomus.

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30