Latest news

Izvēlne

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības jubilejas kongress pulcē vairāk nekā 100 dalībnieku un viesu

Pirmdiena, 22 Marts, 2010

Latvijas Dzelzceļnieku biedrības(LDzB) kongress notika kā ik gadus Rīgas Valsts tehnikuma Dzelzceļnieku centra zālē. Daudzi biedri bija ieradušies jau savlaicīgi, lai vēl pirms kongresa pie kafijas tases satiktos ar sen neredzētiem kolēģiem no dažādiem Latvijas novadiem. Kongresā piedalījās arī daudz viesu, tajā skaitā valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš (LDz) valdes priekšsēdētājs Uģis MAGONIS, LDz komunikācijas direktore Regīna SVIRSKA, kā arī Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs MUHLINKINS.

Kongresa programma šogad bija plašāka kā citkārt un tajā ar interesantiem ziņojumiem uzstājās Satiksmes ministrijas Sauszemes transporta departamenta direktora vietnieks Jānis EIDUKS, akciju sabiedrības Pasažieru vilciens valdes priekšsēdētājs Andulis ŽIDKOVS , SIA Gulbenes-Alūksnes bānītis valdes loceklis Toms ALTBERGS un citi.

LDzB valdes priekšsēdētājs Jānis PĒTERSONS, uzrunājot kongresa delegātus, uzsvēra nevalstiskā sektora un konkrēti dzelzceļnieku biedrības lomu dažādos sabiedriskajos procesos, kā arī izteica gandarījumu, ka organizācijas biedru skaits papildinājies ar gados jauniem dzelzceļniekiem.

Kongresa delegātus jubilejas gadā sveica LDz valdes priekšsēdētājs Uģis MAGONIS. Viņš izklāstīja patreizējo situāciju Latvijas dzelzceļā un izteica pārliecība, ka nākotnē dzelzceļnieku biedrības loma vēl vairāk pieaugs. «Mūsu galvenais mērķis ir darba ražīguma paaugstināšana un moderno tehnoloģiju ieviešana. Šajā jomā es saskatu ļoti labas sadarbības iespējas ar Latvijas Dzelzceļnieku biedrību», teica LDz valdes priekšsēdētājs.

Apsveikuma vārdus teica arī Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) direktors Ēriks GRĪNBERGS. Viņš arī iezīmēja Dzelzceļnieku centra tālākās attīstības perspektīvas RVT paspārnē un tās saistās ar ievērojamu investīciju ieguldīšanu dzelzceļnieku profesionālās apmācības procesa modernizēšanā.

Klātesošie ar lielu interesi noklausījās J. Eiduka ziņojumu par Satiksmes ministrijas starptautiskās sadarbības aktualitātēm, akcentējot uzmanību uz OSŽD darbības transformēšanos un ciešākas sadarbības veidošanos starp NVS un ES dzelzceļa organizācijām. Savukārt akciju sabiedrības Pasažieru vilciens valdes priekšsēdētājs A. Židkovs detalizēti informēja par tuvākajā nākotnē plānoto jaunu elektrovilcienu un dīzeļvilcienu pasūtīšanu. Personāla direktora pienākumu izpildītājs Edgars ELKSNIS informēja par dzelzceļa mācību līdzekļu sagatavošanu un izdošanu. Viņš izteica lielu pateicību autoriem, kas no darba brīvajā laikā veikuši milzu darbu, lai sagatavotu tik ļoti nepieciešamo mācību literatūru.

Ļoti pārliecinoši par LDzB Sertificēšanas centra darba rezultātiem stāstīja tā vadītāja Zaiga LŪCIŅA, pievēršot īpašu uzmanību 2010. gada 1. janvāri uzsāktajai dzelzceļa speciālistu psihofizioloģiskās profesionālās piemērotības novērtēšanai.

Bānīša kompānijas vadītājs T. Altbergs, informējot par šaursliežu dzelzceļa aktivitātēm, atgādināja, ka viens no SIA Gulbenes-Alūksnes bānītis dibinātājiem un akcionāriem ir arī Latvijas Dzelzceļnieku biedrība. Viņš aicināja LDzB biedrus un pārējos dzelzceļniekus vairāk piedalīties kultūrvēsturiskā dzelzceļa saglabāšanas procesos. T. Altbergs uzsvēra brīvprātīgā darba lielu nozīmi šādu muzejdzelzceļu uzturēšanā un tāpēc piedāvāja interesentiem pievienoties Gulbenes-Alūksnes bānīša draugu klubam.

Kongresa noslēgumā LDzB priekšsēdētāja vietnieks Māris RIEKSTIŅŠ informēja, ka šogad goda nosaukums izcils dzelzceļa inženieris piešķirts LDz elektrotehniskās

saimniecības vadītājam Vasilijam VINOKUROVAM, kurš uz kongresu nebija varējis ieradies un tāpēc kausu un diplomu saņems vēlāk.

Kongresa delegāti apstiprināja 2010. gada LDzB jubilejas gada darba plānu un budžetu.

Sagatavoja Andris BIEDRIŅŠ, LDz

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31