"Latvijas Dzelzceļš" koordinē ES projektu akustiskās situācijas uzlabošanai dzīvojamās apbūves teritorijā | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

"Latvijas Dzelzceļš" koordinē ES projektu akustiskās situācijas uzlabošanai dzīvojamās apbūves teritorijā

Otrdiena, 29 Janvāris, 2013

Šā gada 30.janvārī plkst.13.00 Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas sēžu zālē (Gogoļa ielā 3, Rīgā) notiks Eiropas Savienības vides aizsardzības programmas LIFE+ līdzfinansētā projekta "Inovatīvi risinājumi dzelzceļa trokšņa pārvaldībā" prezentācija.

Projektu "Inovatīvi risinājumi dzelzceļa trokšņa pārvaldībā" (Innovative Solutions for Railway Noise Management, Nr. LIFE11 ENV/LV/376) saskaņā ar programmas LIFE + dotācijas līgumu koordinē VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz), sadarbojoties ar Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) Dzelzceļa transporta institūtu un SIA "Composite Constructions" (CC).

Projektu paredzēts realizēt līdz 2015.gada 31.jūlijam, kad jāsasniedz trīs galvenie mērķi. Pirmkārt, izmantojot inovatīvus, videi draudzīgus, troksni absorbējošus kompozītmateriālus, jāuzbūvē kilometru gara prettrokšņa siena, Rīgā, Šķirotavas stacijas rajonā, lai šajā blīvi apdzīvotajā vietā mazinātu dzelzceļa trokšņu ietekmi uz iedzīvotājiem. Otrkārt, gar minētajā teritorijā uzbūvēto sienu 300 m garā posmā jāizveido dzelzceļa zaļā prettrokšņa barjera - mūžzaļu augu stādījumi dzelzceļa trokšņa papildus slāpēšanai un projekta realizācijas vietas ainavas vizuālai uzlabošanai. Treškārt, RTU Dzelzceļa transporta institūta pētniekiem jāpielāgo ES pielietotā un Latvijā pašlaik spēkā esošā dzelzceļa trokšņa novērtēšanas metode Latvijas un to valstu situācijai, kurās ekspluatācijā ir 1520 mm dzelzceļa sliežu ceļa platuma sistēma.

Projekta rezultātā būs uzbūvēta pirmā dzelzceļa trokšņu aizsargsiena Latvijā, izmantojot jaunas, videi draudzīgas tehnoloģijas un materiālus. Iegūtie rezultāti ļaus precīzāk novērtēt dzelzceļa radīto trokšņu līmeni, ievērojot Latvijas dzelzceļa transporta infrastruktūras, ritošā sastāva un pārvadājumu īpatnības, kā arī realizēt tehniski un ekonomiski efektīvus prettrokšņa pasākumus apdzīvotās vietās. Rīgā īstenotais pasākumu kopums būs noderīgs kā pilotprojekts citām blīvi apdzīvotām vietām dzelzceļa tuvumā.

Par projekta mērķiem, dalībniekiem un ieviešanas gaitu vispilnīgākā informācija būs iegūstama projektam izveidotajā mājas lapā www.troksnisaizsienas.lv Tās atvēršana notiks projekta prezentācijas laikā.

LIFE+ programma ir ES finanšu instruments, kas paredzēts dabas un vides aizsardzības jomas projektu atbalstam. Galvenais LIFE+ programmas mērķis ir sniegt ieguldījumu ES vides politikas un likumdošanas izstrādē, papildināšanā un īstenošanā. LIFE+ programma ir uzsākta 1992.gadā. Līdz šim programmas ietvaros finansēti vairāk nekā 3700 projekti visās ES valstīs, ieguldot vairāk par 2,8 miljardiem eiro.

Vairāk par LIFE+ programmu: www.ec.europa.eu./environment/life

Papildu informācija: Ilmārs Randers, Projekta komunikācijas speciālists, t.+371 20297996

E-pasts: ilmars.randers@ldz.lv

Informāciju sagatavoja Ilmārs Randers, Projekta komunikācijas speciālists

 

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30