Latest news

Izvēlne

Krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Reģ. Nr. 40003788351, paziņo, ka 2012.gada 06. septembrī plkst. 11.00. notiks krāšņu kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegādes atklātais konkurss. Iepirkšanas daudzums 366 tonnas, piegādes termiņi: 2012. gada oktobris – 2012. gada aprīlis, samaksas nosacījumi – 20 kalendārās dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 06. septembrim plkst.11.00 Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – Ls 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā uz DNB banka norēķinu kontu LV78RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi “ K rāšņu kurināmās dīzeļdegvielas piegādes atklātais konkurss dalības maksa” .

Konkursa nolikumu var saņemt SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214.kabinetā.

Informācija pa tālr. 67234510, 67233825”. e-pasts normunds.rezevskis@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 6.Septembris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss