Latest news

Izvēlne

Kontakttīkla balstu, vadu, detaļu, transformatoru un izstrādājumu piegādi 2013.gadā

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par kontakttīkla balstu, vadu, detaļu, transformatoru un izstrādājumu piegādi 2013.gadā.

Iepirkuma priekšmets un apjoms:

Daļas/

apakšdaļas Nr.

Nosaukums Mērvienība Daudzums  
 
1. Kontakttīkla balsti:      
1.1. Dzelzsbetona balsts CC-136,6-3,1Э (GOST 19330-99) vai ekvivalents gab. 3  
1.2. Dzelzsbetona balsts CC-136,7-4,1Э (GOST 19330-99) vai ekvivalents gab. 4  
1.3. Dzelzsbetona balsts CC-104,6-3,1Э (GOST 19330-99) vai ekvivalents gab. 29  
1.4. Dzelzsbetona balsts CC-104,7-4,1Э (GOST 19330-99) vai ekvivalents gab. 4  
1.5. Pamati TCC 4.0-3 gab. 24  
1.6. Pamati TCC 4.0-4.5 gab. 7  
1.7. Pamati TCC 4.0-4.0 gab. 1  
1.8. Pamati TCC 3.0-4.0 gab. 2  
1.9. Pamati TCC 3.0-4.5 gab. 6  
1.10. Enkurs TAC 4,0 gab. 2  
1.11. Enkurs TAC 4,5 gab. 2  
2. Luksofora masti:      
2.1. Luksofora masts MSC 10 (10m), rasējums 14886-00-00 gab. 36  
2.2. Luksofora masts MSC 8 (8m), rasējums 14885-00-00 gab. 11  
3. Vadi un troses:      
3.1. Kontakttīkla vads MФ-100 kg 1750  
3.2. Kailvads A-16 kg 50  
3.3. Vads SAX 1x50 m 65  
3.4. Kailvads AS-35 kg 680  
3.5. Bimetāla vads БСМ-4 kg 845  
3.6. Trose DIEPA 9,5mm (tērauda cinkojums) m 200  
3.7. Vads ПБСМ-70 kg 380  
3.8. Vads ПБСМ-95 kg 200  
3.9. Trose М-95 kg 100  
3.10. Trose MГ-95 kg 100  
4. Kontakttīkla detaļas:      
4.1. Trīsstūru pakārs УКС01594 ПТ-2Б gab. 22  
4.2. Vienkārtējā ligzda saistenim KC-008 (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 22  
4.3. Dubultligzda saistenim KC-010 (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 5  
4.4. Divķepu osa KC-013 (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 94  
4.5. Savienotājuzmava KC-028 (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 40  
4.6. Spaile ar osu KC-034 (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 24  
4.7. Ķīļspaile saistenim KC-035 (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 142  
4.8. Lielais ķīlis KC-038-2 (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 84  
4.9. Apskavas spaile KC-039 (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 25  
4.10. Spaile ar osu KC-040 (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 22  
4.11. Kompensatora bloks KC-041 (ТУ5264331-728-013393674-99) vai ekvivalents gab. 18  
4.12. Stīgu spaile KC-046 (ТУ32-ЦE-655-95) vai ekvivalents gab. 427  
4.13. Fiksējoša spaile KC-049-5 (KC-329) (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 50  
4.14. Fiksējoša spaile KC-049 (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 22  
4.15. Barošana spaile KC-053-2 (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 116  
4.16. Barošanas spaile KC-053 (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 28  
4.17. Savienotājspaile KC-054 (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 258  
4.18. Savienotājspaile KS-055 (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 126  
4.19. Savienotājspaile KC-056(KC-326) ( ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents) gab. 10  
4.20. Spaile KC-059-10 (321-2) (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 68  
4.21. Vadu skavas KC-061 (TУ3185-724-17175399-99) vai ekvivalents gab. 62  
4.22. Vadu skavas KC-062-3 (TУ3185-724-17175399-99 (COAC-50)) vai ekvivalents gab. 16  
4.23. Vadu savienotājs KC-062-3 (TУ3185-724-17175399-99 (COAC-35)) vai ekvivalents gab. 20  
4.24. Vadu savienotājs KC-062-1 (TУ3185-724-17175399-99 (COM-70)) vai ekvivalents gab. 2  
4.25. Vadu skavas KC-063 (10mm2) (TУ3185-724-17175399-99) vai ekvivalents gab. 1260  
4.26. Zemējuma vada šķiliņveida spaile KC-066-1 (ТУ5264331-728-013393674-99) vai ekvivalents gab. 440  
4.27. Atslēga KC-078-1 (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 100  
4.28. Spaile KC-079 ( ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 20  
4.29. Veltnis (D=22mm, l=90mm) KC-084 ( ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 60  
4.30. Veltnis (D=22mm, l=60mm) KC-084 ( ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 60  
4.31. Bugelis KC-089-2 ( ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 50  
4.32. Āķbultskrūve КС-107 КБ-20/230 (ТУ32-ЦЭ-657-95) vai ekvivalents gab. 84  
4.33. Papildus fiksators KC-109 (TУ 32-ЦЭ-657-95) vai ekvivalents gab. 22  
4.34. Savienotā tieša fiksatora statnis KC-115, (GOST 12393-77) vai ekvivalents gab. 61  
4.35. Savienotā pretēja fiksatora statnis KC-116 ( GOST 12393-77 vai ekvivalents) gab. 60  
4.36. Spaile KC-126 ( ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 5  
4.37. Kronšteina nostiprinājuma apskava KC-131 (tips-I) (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 46  
4.38. Kronšteina nostiprinājuma apskava KC-131 (tips-II) (ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 46  
4.39. Apskava KC-132 gab. 6  
4.40. Atsperes kompensators KC-135, (GOST 12593-78) vai ekvivalents gab. 5  
4.41. Konsoles pēdas nostiprinājuma mezgls KC-139 (GOST 12593-78) vai ekvivalents gab. 11  
4.42. Konsoles vilces nostiprinājuma mezgls KC-140 (GOST 12593-78) vai ekvivalents gab. 11  
4.43. Kronšteina nostiprinājuma mezgls KC-141 gab. 16  
4.44. Fiksatora kronšteins KC-144 ( ТУ32-ЦЭ-657-95) vai ekvivalents gab. 92  
4.45. Stienis (osas vītne) KC-168 ( ТУ32-ЦE-656-95) vai ekvivalents gab. 10  
4.46. Bloku un polispastu komplekts КБП -3-30 gab. 13  
4.47. Divkārša stienis УКС 02850-03 L=1840mm gab. 13  
4.48. Zemējuma apskava (sk. rasējumu 1063-3.09.00CБ tehniskās specifikācijas pielikumā) gab. 65  
4.49. Kontakttīkla metālkonstrukciju profilu izolācija - izolējušā apmale110 mm (OST32.171-2001) vai ekvivalents m 160  
4.50. Svaru mierinātāja balstenis УКС 00601 (sk. rasējumu KC-160.9.045 tehniskās specifikācijas pielikumā) gab. 13  
4.51. Trošu svaru mierinātājs (komplektā) УКС 02860 gab. 13  
4.52. Atdalītāja motorpiedziņa ПДВ-10 gab. 4  
5. Transformatori:      
5.1. Vienfāzes sausais transformators OЛ 0,63kVА/10kV vai ekvivalents gab. 7  
5.2. Vienfāzes sausais transformators OЛ 1,25kVА/10kV vai ekvivalents gab. 13  
5.3. Vienfāzes sausais transformators OЛ 1,25kVА/6kV vai ekvivalents gab. 4  
5.4. Vienfāzes transformators OM 4,0kVА/6kV vai ekvivalents gab. 6  
5.5. Vienfāzes transformators OM 4,0kVА/10kV vai ekvivalents gab. 6  
5.6. Vienfāzes transformators OM 10kVА/6kV vai ekvivalents gab. 1  
5.7. Vienfāzes transformators OM 10kVА/10kV vai ekvivalents gab. 5  
6. Pārējie izstrādājumi:   0  
6.1. Trīspolu atdalītājs РЛНД-10IV/400H УХЛ1 bez zemējuma nažiem (ar polimēru izolatoriem), (ТУ16-91 ИВЕЖ.674212.003 ТУ) vai ekvivalents gab. 41  
6.2. Trīspolu atdalītājs LSP-10 ar rokpievadu vert.montāžai gab. 1  
6.3. Trīspolu atdalītājs LSP-10 ar rokpievadu horiz.montāžai gab. 5  
6.4. Atdalītājs РЛК-10IV/400 УХЛ1 gab. 2  
6.5. Divpolu atdalītājs РЛНД 1-10/250 (ar polimēru izolatoriem) gab. 13  
6.6. Kontakttīkla atdalītājs PKM-3,3/4000-1-УХЛ1 (ТУ3185-748-01124276-00) gab. 3  
6.7. Kontakttīkla atdalītājs PKM-3,3/1250-1-УХЛ1 (ТУ3185-748-01124276-00) gab. 3  
6.8. Pievads UMP-2-UHL ar dzinēju gab. 7  
6.9. Dzinējs УЛ-062У4:8000 apg./min.~230 250W gab. 10  
6.10. Pārsprieguma ierobežotājs LOVOS 5/660 gab. 20  
6.11. Pārsprieguma ierobežotājs LOVOS 5/230AC gab. 20  
6.12. Diožu zemētājs ЗД-2 УХЛ-1 gab. 2  
6.13. Dzirksteļsprauga ИПМ-62-2 (ИП-3) gab. 20  
6.14. Dzirksteļsprauga ИПМ-62-2 ieliktnis gab. 60  
6.15. Gāzizlādes aizsardzības aparāts ГРПЗ-1 gab. 20  
6.16. Aizsardzības iekārta pret pārdegumiem УЗП-1 gab. 10  
6.17. Izlādnis РВС-15 gab. 2  
6.18. Izlādnis РВС-20 gab. 2  
6.19. Izlādnis РВС-35 gab. 2  
6.20. ПКН-Р-10 drošinātāja korpuss gab. 10  
6.21. ПКБ-10 drošinātāja ieliktnis gab. 20  
6.22. Drošinātāja turētājs VVP12 1p-N (kods 004239010) gab. 20  
6.23. Augstsprieguma drošinātāja ieliktnis VVc 6/12 kV 2A50N (kods 004235003) gab. 20  
6.24. Drošinātājs ПКН-10kV (1A) gab. 20  
6.25. Drošinātājs ПКТ-10kV (2A) gab. 10  
6.26. Drošinātājs ПК-10 (4A) gab. 3  
6.27. Drošinātājs ПК-10 (3A) gab. 5  
6.28. Polimera izlādnis POLIM D 12N gab. 315  
6.29. Polimera izlādnis POLIM D 8N gab. 80  
6.30. 3.3 kV līdzstrāvas ragizlādnis kontakttīklam (ОТУ 32-4527-12-01 ar 3 izolatoriem) gab. 7  
6.31. Korpuss PKB( 0,5-1A) drošinātājam gab. 10  

Pretendents var iesniegt piedāvājumu gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Informācija par konkursu:

Pretendenti konkursa nolikumu var saņemt VAS ”Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14 (5.stāvā, 533.kabinetā), Rīgā, uzrādot maksājuma dokumentu par pārskaitījumu LVL 60,50 (sešdesmit lati un 50 santīmi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem) uz Nordea Finland Plc. Latvijas filiāles kontu LV58NDEA0000080249645 (LVL), SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi “Konkursam par kontakttīkla balstu, vadu, detaļu, transformatoru un izstrādājumu piegādi 2013.gadā ”, saņēmējs VAS “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr. LV40003032065. Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu.

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2013.gada 8.aprīlim, plkst. 10.00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533. kabinetā, Rīgā.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 8.aprīlī, plkst.10.00, Turgeņeva ielā 14 5.stāvā, 532.kabinetā, Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

- organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Irina Atrohimenoka , tālrunis +371 67234931, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: irina.atrohimenoka@ldz.lv;

- tehniskos jautājumos – VAS “Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Elektroapgādes daļas vadītājs Oļegs Andrejevskis, tālrunis +371 67234830, e-pasta adrese: olegs.andrejevskis@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2013.gada 8.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31