Latest news

Izvēlne

Konkurss par vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšanu

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2011.gada 04.aprīlī plkst. 11.00 notiks atklātais konkurss par vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšanu.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa –  100,00 LVL plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšana” dalības maksa LVL 100,00 plus PVN”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2011. gada 04.aprīļa plkst. 10.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “Vilces ritošā sastāva mezglu un agregātu remontu veikšana”, neatvērt līdz 2011. gada 04. aprīļa plkst. 11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv. ”

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2011.gada 4.Aprīlis plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss