Konkurss par sliežu stiprinājumu piegādi 2014.gadā | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Konkurss par sliežu stiprinājumu piegādi 2014.gadā

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par sliežu stiprinājumu piegādi 2014.gadā.

Iepirkuma priekšmets un apjoms: 

Daļas Nr. Konkursa priekšmets Daudzums
Sliežu stiprinājumi:  
1. Uzliktņi 60E1 tipa 
(6 caurumiem) vai sliežu profila 60E1 uzliktņisaskaņā ar matr. Nr.78302000031 VB TU.C 864-4 izturība: 690 N mm2 un saskaņā ar rasējumu (sk. ras. Nr. 1. un Nr.2)
vai ekvivalentu
30 t 
2. Bultskrūves ar uzgriežņiem 
M 24x140
saskaņā ar matr. Nr.447507140 (rasējums Nr.080062-000-01, klase 8.8.) un matr. Nr.457874025 (rasējums Nr.084817-000-02, klase 8.0.) (sk. ras. Nr.3 un Nr.4.) 
vai ekvivalentu
2,8 t 
3. Paliktņi KB-65 tipa 
saskaņā ar standartu GOST-16277-93
vai ekvivalentu 
450 t 
4. Paliktņi KB-50 tipa 
saskaņā ar standartu GOST-16277-93
vai ekvivalentu 
60 t 
5. Paliktņi KD-65 tipa 
saskaņā ar standartu GOST-16277-93
vai ekvivalentu 
195 t 
6. Ieliekamās bultskrūves M-22x175 
saskaņā ar standartu GOST-16017-79 
vai ekvivalentu 
90 t 
7. spiedskavas bultskrūves 
saskaņā ar standartu GOST-16016-79 
vai ekvivalentu 
30 t 
8. Speciālās spiedskavas bultskrūves (M-22x55) 
saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem 
TU-BU 400255276.001-2008
vai ekvivalentu 
60 t 
9. Pārmiju skrūves (M-24x170) 
saskaņā ar standartu GOST-809-71
vai ekvivalentu 
80 t 
10. Skavas 66x40x5 
saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem  OP-138-71 (66x40x5)
vai ekvivalentu 
85 000 gab.
11. 2-vitņu paplāksnes 
saskaņā ar standartu GOST 21797-76 
vai ekvivalentu 
40 t
12. Spiedskavas 
saskaņā ar standartu GOST 22 343-90 
vai ekvivalentu 
60 t
13. Uzgriežņi M-22 
saskaņā ar standartu GOST-16018-79 
vai ekvivalentu 
60 t
14. Sliežu stiprinājumi SB-3 (klemma) 
saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem  OP-464.03.TU 
vai ekvivalentu 
8 000 gab.
15. Sliežu stiprinājumi SB-3 (izolējošie ieliktņi) 
saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem  OP-464.04.TU 
vai ekvivalentu 
8 000 gab.
16. Sliežu stiprinājumi SB-3 (sliežu starplika) 
saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem  PKW 60A, PS-94 tipa 
vai ekvivalentu 
4 000 gab.
Izolējošās detaļas:
17. Paliktņa starplikas KB-65 tipa CP 328 
 saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem: CP-328, LV-UTN-40003411758-01-2005 no 20.12.2011.; saskaņā ar rasējumu (sk. ras. Nr.5.) un tehniskajām prasībām (sk. tabulu Nr.1.) 
vai ekvivalentu
55 000 gab.
18. Paliktņa starplikas KD-65 tipa CP 361 
 saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem: CP-361, LV-UTN-40003411758-01-2005 no 20.12.2011.; saskaņā ar rasējumu (sk. ras. Nr.7.) un tehniskajām prasībām (sk. tabulu Nr.1.) 
vai ekvivalentu 
10 000 gab.
19. Sliežu starplikas KD-65 tipa CP 248 
saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem: CP-248, LV-UTN-40003411758-01-2005 no 20.12.2011.; saskaņā ar rasējumu (sk. ras. Nr. 8.) un tehniskajām prasībām (sk. tabulu Nr.1.) 
vai ekvivalentu 
20 000 gab.
20. Sliežu starplikas (ar slīpumiem) CP-318-03 
saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem: CP-318-03, LV-UTN-40003411758-01-2005
no 20.12.2011.; saskaņā ar rasējumu (sk. ras. Nr.9.) un tehniskajām prasībām (sk. tabulu Nr.1.) 
vai ekvivalentu
62 000  gab.
21. Sliežu starplikas CP-356 R-65 
saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem: CP-356, LV-UTN-40003411758-01-2005
no 20.12.2011.; saskaņā ar rasējumu (sk. ras. Nr.10.) un tehniskajām prasībām (sk. tabulu Nr.1.) 
vai ekvivalentu 
34 000 gab.
22. Sliežu starplikas CP-356 R-50 
saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem: CP-356 R-50, LV-UTN-40003411758-01-2005
no 20.12.2011.; saskaņā ar rasējumu (sk. ras. Nr.11.) un tehniskajām prasībām (sk. tabulu Nr.1.) 
vai ekvivalentu 
10 000 gab.
23. Sliežu starplikas SKL-14 ZW 900d NT/201 
saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem: ZW 900d NT/201, LV-UTN-40003411758-01-2005  no 20.12.2011.; DIN EN ISO 1043/1-4; DIN 1451-2; saskaņā ar rasējumu (sk. ras. Nr.12.); materiāla Z-A-4-b prasībām un tehniskajām prasībām (sk. tabulu Nr.1.) 
vai ekvivalentu 
32 900 gab.
24. Sliežu starplikas SKL-30 ZW 900d NT/150 LDZ 
saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem: ZW 900d NT/150 LDZ;  DIN NE ISO 1043/1-4; DIN 1451-2 C3; saskaņā ar rasējumu (sk. ras. Nr.13.); materiāla Z-A-4-b prasībām un tehniskajām prasībām (sk. tabulu Nr.1.) 
vai ekvivalentu 
5 280  gab.
25. Izolējošie CP-142 
saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem: KB CP-142-71-1; 
TU-6-05-1809-77 
vai ekvivalentu 
150 000 gab.
26. Sintētiskie izolācijas uzliktņi UIC60 (4-caur) 
saskaņā ar standartu OST-32.169-2000 (UIC60/4)
vai ekvivalentu 
400 komplekti
27. Sintētiskie izolācijas uzliktņi UIC60 (6-caur) 
saskaņā ar standartu OST-32.169-2000 (UIC60/6)
vai ekvivalentu 
150 komplekti
28. Sintētiskie izolācijas uzliktņi R-65 (4-caur) 
saskaņā ar standartu OST-32.169-2000 (CP-450)
vai ekvivalentu 
 50 komplekti
29. Sintētiskie izolācijas uzliktņi R-65 VP (6-caur) 
saskaņā ar standartu OST-32.169-2000 (CP-499)
vai ekvivalentu 
 100 komplekti
30. Sintētiskie izolācijas uzliktņi R-50 (6-caur) 
saskaņā ar standartu OST-32.169-2000 (CP-481)
vai ekvivalentu 
 200 komplekti
31. Sintētiskie izolācijas metālkompozita uzliktņi R-65 (6-caur) 
saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem: TU-32 CP-829-98, TU-2724.01.000.SB
vai ekvivalentu 
 50 komplekti
32. Sintētiskie izolācijas metālkompozita uzliktņi 
UIC-60 (6-caur)
saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem: TU-32 CP-829-98, TU-2724.01.000 BIJ.0118.01SB
vai ekvivalentu 
 250 komplekti

 

     Pretendents var iesniegt piedāvājumu gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.
     Ar detalizētāku iepirkuma priekšmeta tehnisko raksturojumu aicinām iepazīties konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā.

Informācija par konkursu: 
     Pretendenti ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt bez maksas VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā, kā arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.
     Piedāvājumi iesniedzami līdz 2014.gada 16.aprīlim, plkst. 10.40, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533. kabinetā, Rīgā.
     Piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 16.aprīlī, plkst.10.40, Turgeņeva ielā 14 (5.stāvā, 532.kabinetā), Rīgā.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

  • organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Natālija Volohova, tālrunis +371 67233850, fakss: +37167234250, e-pasta adrese:natalija.volohova@ldz.lv;
  • tehniskos jautājumos – VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecības projektēšanas un investīciju daļas dzelzceļa būvmateriālu vadošā inženiere Ļubova Kozlova, tālrunis +371 67233733, fakss: +371 67234988, e-pasta adrese:lubova.kozlova@ldz.lv.
  •  
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2014.gada 16.Aprīlis plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30