Konkurss par sliežu stiprinājumu piegādi 2013.gadā | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Konkurss par sliežu stiprinājumu piegādi 2013.gadā

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par sliežu stiprinājumu piegādi 2013.gadā.

Iepirkuma priekšmets un apjoms:

 

Daļas Nr. Konkursa priekšmets Daudzums
Sliežu stiprinājumi:  
1. Uzliktņi 60E1 tipa (6 caurumiem) vai sliežu profila 60E1 uzliktņi saskaņā ar matr. Nr.78302000031 VB TU.C 864-4 izturība: 690 N mm2 un saskaņā ar rasējumu (sk. ras. Nr. 1. un Nr.2.)

vai ekvivalentu

30 t
2. Uzliktņi R65 tipa (6 caurumiem) 1R

saskaņā ar standartu GOST-8193-73

vai ekvivalentu

60 t
3. Bultskrūves ar uzgriežņiem M 24x140

saskaņā ar matr. Nr.447507140 (rasējums Nr.080062-000-01, klase 8.8.) un matr. Nr.457874025 (rasējums Nr.084817-000-02, klase 8.0.) (sk. ras. Nr.3. un Nr.4.)

vai ekvivalentu

3200 gab.
4. Paliktņi KB-65 tipa

saskaņā ar standartu GOST-16277-93

vai ekvivalentu

780 t
5. Paliktņi KB-50 tipa

saskaņā ar standartu GOST-16277-93

vai ekvivalentu

60 t
6. Paliktņi KD-65 tipa

saskaņā ar standartu GOST-16277-93

vai ekvivalentu

130 t
7. Ieliekamās bultskrūves

M-22x175

saskaņā ar standartu GOST-16017-79

vai ekvivalentu

195 t
8. Spiedskavas bultskrūves

saskaņā ar standartu GOST-16016-79

vai ekvivalentu

65 t
9. Speciālās spiedskavas bultskrūves (M-22x55)

saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem

TU-BU 400255276.001-2008

vai ekvivalentu

80 t
10. Pārmiju skrūves (24x170)

saskaņā ar standartu GOST- 809-71

vai ekvivalentu

70 t
11. Skavas 66x40x5

saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem OP-138-71 (66x40x5)

vai ekvivalentu

235 000 gab.
12. Paplāksnes R-65 tipa M27

saskaņā ar standartu GOST- 19115-91

vai ekvivalentu

4 t
13. 2-vitņu paplāksnes

saskaņā ar standartu GOST 21797-76

vai ekvivalentu

80 t
14. Spiedskavas

saskaņā ar standartu GOST 22 343-90

vai ekvivalentu

60 t
15. Uzgriežņi M-22

saskaņā ar standartu GOST-16018-79

vai ekvivalentu

95 t
16. Sliežu stiprinājumi SB-3 (klemma)

saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem OP-464.03.TU

vai ekvivalentu

8 000 gab.
17. Sliežu stiprinājumi SB-3 (izolējošie ieliktņi)

saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem OP-464.04.TU

vai ekvivalentu

8 000 gab.
18. Sliežu stiprinājumi SB-3 (sliežu starplika)

saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem: PKW 60A, PS-94 tipa

vai ekvivalentu

4 000 gab.
19. Paliktņa starplikas KB-65 tipa CP 328

saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem: CP- 328, LV-UTN-40003411758-01-2005 no 20.12.2011.; saskaņā ar rasējumu

(sk. ras. Nr. 5.) un tehniskajām prasībām (sk. tabulu Nr.1.)

vai ekvivalentu

150 000 gab.
20. Paliktņa starplikas KD-65 tipa CP-361

saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem: CP-361, LV-UTN-40003411758-01-2005 no 20.12.2011.; saskaņā ar rasējumu (sk. ras. Nr. 6.) un tehniskajām prasībām (sk. tabulu Nr.1.)

vai ekvivalentu

13 000 gab .
21. Sliežu starplikas KD-65 tipa CP 248

saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem: CP-248,

LV-UTN-40003411758-01-2005 no 20.12.2011.; saskaņā ar rasējumu (sk. ras. Nr. 7.) un tehniskajām prasībām (sk. tabulu Nr.1.)

vai ekvivalentu

13 000 gab.
22. Sliežu starplikas (ar slīpumiem) CP-318-03

saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem CP-318-03, LV-UTN-40003411758-01-2005 no 20.12.2011.; saskaņā ar rasējumu

(sk. ras. Nr. 8.) un tehniskajām prasībām (sk. tabulu Nr.1.)

vai ekvivalentu

260 000 gab.
23. Sliežu starplikas CP-356 R-50

saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem CP-356 R-50,

LV-UTN-40003411758-01-2005 no 20.12.2011; saskaņā ar rasējumu (sk. ras. Nr. 9.) un tehniskajām prasībām (sk. tabulu Nr.1.)

vai ekvivalentu

10 000 gab.
24. Sliežu starplikas

SKL-14 ZW 900d NT

saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem:

ZW 900d NT LV-UTN-40003411758-01-2005 no 20.12.2011.;

DIN EN ISO 1043/1-4, DIN 1451-2 ; saskaņā ar matr. Z-A-4-b prasībām) un tehniskajām prasībām (sk. tabulu Nr.1.)

vai ekvivalentu

65 000 gab.
25. Sliežu starplikas SKL-30

ZW900d NT/150 LDZ

saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem:

ZW 900d NT/150 IDZ DIN EN ISO 1043/1-4, DIN 1451-2 C3; saskaņā ar matr. Z-A-4-b prasībām un tehniskajām prasībām

(sk. tabulu Nr.1.)

vai ekvivalentu

800 gab.
26. Izolējošie ieliktņi CP-142

saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem:

KB CP-142-71-1, TU-6-05-1809-77

vai ekvivalentu

230 000 gab.
27. Sintētiskie izolācijas uzliktņi UIC60

(ar 4 caurumiem)

saskaņā ar standartu OST-32.169-2000 (UIC60/4)

vai ekvivalentu

220 komplekti
28. Sintētiskie izolācijas uzliktņi UIC60 (ar 6 caurumiem)

saskaņā ar standartu OST-32.169-2000 (UIC60/6)

vai ekvivalentu

50 komplekti
29. Sintētiskie izolācijas uzliktņi R-65 (ar 4 caurumiem)

saskaņā ar standartu OST-32.169-2000 (CP-450)

vai ekvivalentu

340 komplekti
30. Sintētiskie izolācijas uzliktņi R-65VP (ar 6 caurumiem)

saskaņā ar standartu OST-32.169-2000 (CP-499)

vai ekvivalent u

50 komplekti
31. Sintētiskie izolācijas uzliktņi R-50 (ar 6 caurumiem)

saskaņā ar standartu OST-32.169-2000 (CP-481)

vai ekvivalentu

120 komplekti
32. Sintētiskie izolācijas metālkompozita uzliktņi UIC-60

(ar 6 caurumiem)

saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem:

TU-32 CP-829-98, TU-2724.01.000. BIJ.0113.01 SB

vai ekvivalentu

110 komplekti

 

Pretendents var iesniegt piedāvājumu gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Ar detalizētāku iepirkuma priekšmeta tehnisko raksturojumu aicinām iepazīties konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā.

Informācija par konkursu:

Pretendenti ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt bez maksas VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā, kā arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2013.gada 6.martam, plkst. 11.00, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 533. kabinetā, Rīgā.

Piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 6.martā, plkst.11.00, Turgeņeva ielā 14 (5.stāvā, 532.kabinetā), Rīgā.

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

- organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Natālija Volohova , tālrunis +371 67233850, fakss: +37167234250, e-pasta adrese: natalija.volohova@ldz.lv;

- tehniskos jautājumos – VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecības projektēšanas un investīciju daļas dzelzceļa būvmateriālu vadošā inženiere Ļubova Kozlova , tālrunis +371 67233733, fakss: +371 67234988, e-pasta adrese: lubova.kozlova@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2013.gada 6.Marts plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30