Konkurss par sliežu stiprinājumu piegādi 2010.gadā | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Konkurss par sliežu stiprinājumu piegādi 2010.gadā

“Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par sliežu stiprinājumu piegādi 2010. gadā:

Daļas Nr. Konkursa priekšmeta daļas nosaukums Daudzums  
Sliežu stiprinājumi:
2.1.1. Uzliktņi R-65 tipa (ar 6 caurumiem)

saskaņā ar

- standartiem: GOST- 8193-73

vai ekvivalents

65 t

(sešdesmit piecas tonnas).

2.1.2. Uzliktņi 60E1 tipa (ar 6 caurumiem)

-mater. Nr.78302000031 VB TU.C 864-4 izturība: 690 N mm2 un saskaņā ar rasējumu Nr.1

vai ekvivalents

23 t

(divdesmit trīs tonnas).

2.1.3. Paliktņi KB-50 tipa

saskaņā ar

- standartiem : GOST-16277-93 un ISO 6305-2-83

vai ekvivalents

65 t

(sešdesmit piecas tonnas).

2.1.4. Paliktņi KB-65 tipa

saskaņā ar

- standartiem : GOST-16277-93 un ISO 6305-2-83

vai ekvivalents

325 t

(trīs simti divdesmit piecas tonnas)

2.1.5. Spiedskavas

saskaņā ar

- standartu: GOST-22 343-90

vai ekvivalents

60 t

(sešdesmit tonnas)

2.1.6. Ieliekamās bultskrūves M-22x175

saskaņā ar

- standartu: GOST-16017-79

vai ekvivalents

120 t

(viens simts divdesmit tonnas )

2.1.7. Spiedskavas bultskrūves

saskaņā ar

- standartu: GOST-16016-79

vai ekvivalents

30 t

(trīsdesmit tonnas)

2.1.8. 2-vitņu paplāksnes

saskaņā ar

standartu: GOST – 21797-76

vai ekvivalents

60 t

(sešdesmit tonnas )

2.1.9. Uzgriežņi M-22

saskaņā ar

standartu: GOST – 16018-79

vai ekvivalents

30 t

(trīsdesmit tonnas )

2.1.10. Ceļu bultskrūves 60E1 tipa ar uzgriežņiem M-24

- mater. Nr. 447507140, rasējums Nr.080062-000-01, klase 8.8. un mater. Nr. 457874025, rasējums Nr. 084817-000-02, klase 8.0.

vai ekvivalents

7000 gab.

(septiņi tūkstoši gab.)

2.1.11. Pārmiju skrūves (24x170)

saskaņā ar

standartu: GOST-809-71

vai ekvivalents

60 t

(sešdesmit tonnas)

2.1.12. Sliežu stiprinājumi SB-3 (klemma)

saskaņā ar

tehniskiem noteikumiem: OP-464.03.TU

vai ekvivalents

8000 gab.

(astoņi tūkstoši gab. )

2.1.13. Sliežu stiprinājumi SB-3 (izolējošie ieliktņi)

saskaņā ar

tehniskiem noteikumiem: OP-464.04.TU

vai ekvivalents

8000 gab.

(astoņi tūkstoši gab. )

2.1.14. Sliežu stiprinājumi SB-3 (sliežu starplika)

saskaņā ar

tehniskiem noteikumiem: TU-01116472000

vai ekvivalents

4000 gab.

(četri tūkstoši gab.)

Izolējošās detaļas:
2.1.15. Izolējošie ieliktņi CP-142

saskaņā ar

tehniskiem noteikumiem: KB CP-142-71-1, TU-6-05-1809-77

vai ekvivalents

110 000 gab.

(simts desmit tūkstoši gab.)

2.1.16. Paliktņa starplikas KB-65 tipa CP 328

saskaņā ar

tehniskiem noteikumiemCP- 328, LV-UTN-40003411758-01-2005

vai ekvivalents

50000 gab.

(piecdesmit tūkstoši gab.)

2.1.17. Paliktņa starplikas CP-361 tipa KD-65

saskaņā ar

tehniskiem noteikumiemCP-361, LV-UTN-40003411758-01-2005

vai ekvivalents

30000 gab.

(trīsdesmit tūkstoši gab.)

2.1.18. Sliežu starplikas R-65 tipa CP-318

saskaņā ar

tehniskiem noteikumiem: CP-318, LV-UTN-40003411758-01-2005

vai ekvivalents

50 000 gab.

(piecdesmit tūkstoši gab.)

2.1.19. Sliežu starplikas (ar slīpumiem)

saskaņā ar

tehniskiem noteikumiem: CP-318-03, LV-UTN-00003411758-01-2005

vai ekvivalents

50 000 gab.

(piecdesmit tūkstoši gab.)

2.1.20. Sliežu starplikas SKL-14 ZW

saskaņā ar

tehniskiem noteikumiem: ZW 900d NT LV-UTN-400003411758-01-2005; DIN EN ISO 1043/1-4; DIN 1451-2

vai ekvivalents

12 000 gab.

(divpadsmit tūkstoši gab.)

2.1.21. Sintētiskie izolācijas uzliktņi UIC60 (ar 4-caurumiem) saskaņā ar

tehniskiem noteikumiem: OST-32. 169-2000 (UIC60/4)

vai ekvivalents

130 kom.

(viens simts trīsdesmit komplekti )

2.1.22. Sintētiskie izolācijas uzliktņi UIC60 (ar 6-caurumiem) saskaņā ar

tehniskiem noteikumiem: OST-32. 169-2000 (UIC60/6)

vai ekvivalents

30 kom.

(trīsdesmit komplekti )

2.1.23. Sintētiskie izolācijas uzliktņi R-65 (ar 4 caurumiem)

saskaņā ar

tehniskiem noteikumiem: OST-32.169-2000 (CP-450)

vai ekvivalents

160 kom.

(viens simts sešdesmit komplekti )

2.1.24. Sintētiskie izolācijas uzliktņi R-65 VP (ar 6 caurumiem)

saskaņā ar

tehniskiem noteikumiem: OST-32.169-2000 (CP-499)

vai ekvivalents

80 kom.

(astoņdesmit komplekti )

2.1.25. Sintētiskie izolācijas uzliktņi R-50 (ar 6 caurumiem)

saskaņā ar

- tehniskiem noteikumiem : OST-32.169-2000 (CP-481)

vai ekvivalents

50 kom.

(piecdesmit komplekti )

2.1.26. Sintētiskie izolācijas uzliktņi R-65 (ar 6 caurumiem) MK metālokompozīcijas

saskaņā ar

- tehniskiem noteikumiem : TU-32 CP-829-98, TU-2724.01.000 SB

vai ekvivalents

250 kom.

(divi simti piecdesmit komplekti )

2.1.27. Sintētiskie izolācijas uzliktņi UIC-60 (ar 6 caurumiem) MK metālokompozīcijas

saskaņā ar

- tehniskiem noteikumiem : TU-32 CP-829-98, TU-2724.01.000 BIJ.0113.01 SB

vai ekvivalents

140 kom.

(viens simts četrdesmit komplekti )

         

Pretendenti var iesniegt savus piedāvājumus gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām. Pretendentiem savi piedāvājumi jāiesniedz par katras konkursa priekšmeta daļas kopējo daudzumu.

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks : 2010. gada 17. februārī, plkst. 11.30. Rīgā, Gogoļa ielā 3, 227.kab. Visi piedāvājumu dokumenti konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 17. februārim, plkst. 11.00., Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvs, 533. kabinets (valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojs) un no 11.00. līdz 11. 30. Rīgā, Gogoļa ielā 3, 227.kabinets.

Konkursa nolikumu var saņemt valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 533. kabinetā, uzrādot maksas dokumentu par pārskaitījumu Ls 121,00 (ieskaitot PVN 21%) uz IBAN norēķinu kontu LV29RIKO0002013099850 AS DnB NORD Banka, bankas kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Konkursam par ceļu virsbūves materiālu – sliežu stiprinājumu un izolējošo detaļu piegādi 2010. gadā”, saņēmējs- valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr. LV40003032065. Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Rēķinu par dalības maksu var izrakstīt Rīgā, Gogoļa ielā 3, 441 kabinetā (Sandra Zaberiņa tālrunis 67232509).

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Kontaktpersonas:

-Konkursa organizācijas jautājumos: valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja inženiere Natālija Volohova (tālrunis 67233850).

-Konkursa tehniskajos jautājumos: Tehniskās vadības ceļu saimniecības ceļu remonta daļas Dzelzceļa vadošā būvinženiere L.Kozlova (tālrunis 67233733).

 

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2010.gada 17.Februāris plkst. 11.30.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30