Latest news

Izvēlne

Konkurss par Sliežu ceļu tehniskā stāvokļa uzraudzības informācijas sistēmas piegādi un ieviešanu.

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par Sliežu ceļu tehniskā stāvokļa uzraudzības informācijas sistēmas (turpmāk - Sistēma) piegādi un ieviešanu.

Konkursa nolikuma saņemšana: 
Ieinteresētais piegādātājs ar konkursa dokumentiem var iepazīties un tos saņemt VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā. 
Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs var saņemt arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījums, norādot ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, tālruņa un faksa numuru, nosūtāms uz e-pasta adresi: liene.popova@ldz.lv . 
Konkursa dokumenti ir pieejami bez maksas.

Piedāvājumu iesniegšana: 
Piedāvājums konkursam iesniedzams līdz 2014.gada 2.aprīlim, plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 533. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).

Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir 50000.00 EUR

Piedāvājumu atvēršana: 
Piedāvājumi konkursam tiks atvērti 2014.gada 2.aprīlī, plkst. 10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 532. kabinetā.

Līguma termiņi: 4 gadi no līguma noslēgšanas dienas, proti,
1) Sistēmas piegāde un ieviešana - 3 gadi no līguma noslēgšanas dienas;
2) Sistēmas garantijas termiņš - 1 gads no līguma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

Līguma izpildes vieta: VAS „Latvijas dzelzceļš”, Gogoļa iela 3, Rīga, Latvija, LV-1547.

Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. Piedāvājumu var iesniegt tikai par visu konkursa priekšmetu kopumā.

Kontaktpersonas:
1) organizatoriskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Liene Popova, tālrunis: +371 67234920, fakss: +371 67234250, e-pasts:liene.popova@ldz.lv;
2) tehniskos jautājumos: VAS „Latvijas dzelzceļš” Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju direkcijas Pamatdarbības atbalsta risinājumu daļas vadītājs Uģis Bergfelds,  tālrunis: +371 67232677, fakss: +371 67232662, e-pasts: ugis.bergfelds@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2014.gada 2.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš