Latest news

Izvēlne

Konkurss par signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču piegādi 2010. gadā

Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču piegādi:

Nr. p/k Konkursa priekšmets Daudzums, gab.
1. 1.daļa: Luksofori, lēcu komplekti, g aismas diožu galviņas , uzmavas, transformatora kastes un g aismas filtri, t.sk.:  
1.1. Lēcu 4-zīmju luksofors, rasējums 17180-00-00 ar “ЛЦ-44П” un UPM-24-1, ТУ 32ЦШ2017-94 vai ekvivalents 3
1.2. Lēcu 3-zīmju luksofors, rasējums 17196-00-00, ar “ЛЦЯ-313” un UKM-12-1, ТУ 32ЦШ2017-94 vai ekvivalents 3
1.3. Lēcu 2-zīmju pundurluksofors, rasējums 17193.00.00 ar “ЛЦЯ-21” un UKM-12-1, ТУ 32ЦШ2017-94 vai ekvivalents 3
1.4. Lēcu 2-zīmju pundurluksofors, rasējums 16908-01-00 ar “KЛ-24” un UKM-12-1, ТУ 32ЦШ2017-94 vai ekvivalents 10
1.5. Lēcu 5-zīmju luksofors, rasējums 17214-00-00 ar “ ЛЦЯ-56” un UPM-24-1”, ТУ 32ЦШ2017-94 vai ekvivalents 3
1.6. 3-zīmju luksofora masta galviņa (1 zaļa, 1 sarkana, 1 dzeltena) rasējums 17166.00.00 1
1.7. 1-zīmju luksofora masta galviņa (1 -sarkana), rasējums 17162.00.00 2
1.8. Lēcu komplekts KLMN, rasējums 16930-00-00 /zaļš 3
1.9. Lēcu komplekts KLMN, rasējums 16930-00-00 / dzeltens 2
1.10. Gaismas diožu galviņas (mēness -balts,) pārbrauktuves luksoforiem; 50
1.11. Gaismas diodi (GSS) L1543-SRC_E 500
1.12. Gaismas diodi (GSS) YT-T05 R30-S 500
  Gaismas filtri:  
1.13. SL tipa, zaļi / diametrs: 139 mm 20
1.14. Bezkrāsas / diametrs: 212 mm, tips LSM(II – III) 29
1.15. SL tipa, dzelteni / diametrs: 139 mm 20
1.16. Uzmavas UPM-24-1, rasējums 16069-00-00,ТУ 32ЦШ2024-94 17
1.17. Uzmavas UKM-12-1, rasējums 16068-00-00, ТУ 32ЦШ2024-94) 27
1.18. Uzmavas RM-7, rasējums 16098-00-00, ТУ 32ЦШ2024-94 2
1.19. Transformatora kaste “ТЯ-2”, rasējums 6790A.00.00 5
1.20. Ceļu kastes “ПЯ-1”, rasējums 151-04-00-00-03 3
1.21. Izolēti pārvienojumi ceļa kastei, rasējums 15321-00-00SB 15
1.22. Izolēti pārvienojumi ceļa kastei, rasējums 15321-00-00-01SB 15
1.23. Pneimopasta patronas KB-515K -000 135
1.24. Pneimopasta patronas KB-539K -000 40
1.25. Ātruma rādītāja zaļā spīdošā signālsvītra, rasējums16946-00-00 (ar šļūteni) 2
2. 2.daļa: Releji un to rezerves daļas , t.sk.:  
2.1. Relejs KMŠ-450 8
2.2. Relejs DSŠ-12 15
2.3. Relejs PPR3-5000 35
2.4. Relejs IMŠ1-0,3 15
2.5. Relejs IR1-0,3, rasējums 2075-00B 5
2.6. Relejs REL1-1600, rasējums 24539-00-00 vai (Relejs 1N-1350) 3
2.7. Relejs AŠ2-1440 570
2.8. Relejs PMPUŠ-150/150 8
2.9. Relejs NMŠ1-400 4
2.10. Relejs NMŠ1-1440 10
2.11. Relejs NMŠ2-900 2
2.12. Relejs NMŠM2-1500 10
2.13. Relejs NMPŠ3-02/220 8
2.14. Relejs NMPŠ2-400 8
2.15. Relejs NMPŠ2-900 22
2.16. Relejs ANŠ2-1230 2
2.17. Relejs ASŠ2-220M, rasējums 24556.00.00 15
2.18. Relejs TŠ-65B 180
2.19. IMŠ pastāvīgais magnēts, rasējums 2075-29A 50
2.20. IR-1 pastāvīgais magnēts 30
2.21. IMVŠ enkurs ar kontaktu, rasējums 2075-90A 30
2.22. IMŠ1 nekustīgais kontakts, rasējums 2075-70Б 170
2.23. PPR3 spole 2500 Om, rasējums 2162-110a 20
2.24. REL1 kontaktrozete, rasējums 24541-00-71 2
2.25. DSŠ-13A spraudņatspere, rasējums 2168-01-18A 50
2.26. DSŠ-13A spraudņatspere, ras.2168-01-23 50
2.27. TŠ-65V kontaktplate 14, 44, rasējums 732.33.29 100
2.28. TŠ-65V kontaktplate 14, 44, rasējums 732.33.26 100
2.29. TŠ-65V kontaktplate 23, rasējums 732.24.06 50
2.30. TŠ-65V kontaktplate 22, rasējums 732.24.02 20
2.31. TŠ-65 enkurs, rasējums 734.01.18-08 50
2.32. NMPŠ pārsviedis vidus kontakts ar nazim, rasējums 24147-01-00 30
2.33. Grupu iezemējuma signalizators SZM, rasējums 36256-01-00 2
2.34. Individuālais iezemējuma signalizators SZI-1U, ras. 36766-01-00 5
2.35. SZI-1 transformators, rasējums 36766-03-00MP 10
2.36. Kabeļstatnis, rasējums 15310-00-00 5
2.37. Releju skapis BRŠ, rasējums 665231-003, TU RB 200215500.003-2002 (30 rozetes), bez montāžas 2
2.38. Rozetes NMŠ ras.13553-00-00 Б 90
2.39. Strāvas regulators РТА-1, ras.36421-00-00 5
3. 3.daļa: Transmiteri un to rezerves daļas, t.sk.:  
3.1. Transmiters KPTŠ-515 60
3.2. Transmiters KPTŠ-715 45
3.3. MT kontaktu grupa, rasējums 1305-28-00SB 20
3.4. KPTŠ kontaktatspere (apakšējā, ar rullīti), rasējums 1253-29 100
3.5. KPTŠ tekstolīta statnis (bīdītājs), rasējums 1253-46А 150
3.6. KPTŠ-715 kodu paplāksne ZŽ, rasējums 1256-31А 10
3.7. KPTŠ-715 kodu paplāksne ZŽ, rasējums 1253-61А 10
4. 4.daļa: Transformatori un r eaktori, t.sk.:  
4.1. Transformators SТ-5 ar sakcionētu primāru tinumu 55
4.2. Transformators ST-4G 30
4.3. Transformators ST-4 (tehniskie noteikumi ТУ 16-517.680-03) 139
4.4. Transformators PTMA 25
4.5. Transformators SOBS-2а 18
4.6. Transformators POBS-3а 30
4.7. Transformators POBS-2а 36
4.8. Transformators POBS-5а 7
4.9. Transformators PRTA 34
4.10. Reaktors ROBS-3A 2
4.11. Reaktors ROBS-4A 8
4.12. Transformators PT-25А 3
5. 5.daļa: Bloki, zvani, uzgaļi, u ztvērēji, drošinātāji un pārejās ierīces, t.sk.;  
5.1. Bloks SG-76U (СГ-76У) 2
5.2. Bloks KB 4x1( ТЕШИ.665235.001) 15
5.3. Bloks KB 4x4 ( ТЕШИ.665235.002-02) 14
5.4. Zvans “ЗПТ-24M-00-00-00-01” 3
5.5. Uzgaļi M4x0,75х1,5 1300
5.6. Uzgaļi M5x0,75х1,5 1200
5.7. Uzgaļi M5x1,5х2,5 100
5.8. Uzgaļi M6x0,75х1,5 3100
5.9. Uzgaļi M6x1,5х2,5 400
5.10. Mehānisks skaitītājs SČM-1 10
5.11. Pretestība 2,2 Om, rasējums 7156 20
5.12. Uztvērējs PP1-8/8 ras.36162-00-00 1
5.13. Uztvērējs PP1-9/12 ras.36162-00-03 1
5.14. Uztvērējs PP1-11/12 ras.36162-00-04 1
5.15. Uztvērējs PP1-11/8 ras.36162-00-04 1
5.16. Ģenerators GP-3/8,9,11, rasējums 36601-00-00 2
5.17. Filtrs FPM-8,9,11 ras.36163-00-00 2
5.18. Drošinātājs , rasējums 20870.00.00-0,3 А 20
5.19. Drošinātājs , rasējums 20870.00.02-0,5 А 20
5.20. Drošinātājs , rasējums 20870.00.03-1 А 20
5.21. Drošinātājs , rasējums 20870.00.05-3 А 20
5.22. Drošinātājs , rasējums 20870.00.09-10 А 20
5.23. Drošinātājs , rasējums 20870.00.11-20 А 20
5.24. Drošinātājs , rasējums 20871.00.00 / 5A 100
5.25. Drošinātājs , rasējums 20877.01.00 / 1 A 20
5.26. Magnētiskais devējs DM-99 10
27. Magnētiskā devēja DM-99 galviņas 18
6. 6.daļa: Akumulatori ABN-72 saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem ИКШЖ.563312.00 ТУ, GOST12.2.007.12-88 vai ekvivalents 730 gab.

Pretendenti konkursa nolikumu var saņemt Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 533.kab., uzrādot maksas dokumentu par pārskaitījumu uz AS “DnB NORD Banka”, norēķinu konts LV29RIKO0002013099850, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Konkursam par signalizācijas, centralizācijas un bloķēšanas ierīču piegādi 2010. gadā” LVL 100,00 un PVN 21% (Latvijas rezidentiem), saņēmējs valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr. LV40003032065. Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Rēķinu par dalības maksu var izrakstīt Rīgā, Gogoļa ielā 3, 441.kab.(Sandra Zaberiņa, tālr.67232509).

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2010. gada 07.aprīlī, plkst.10.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 301. kabinetā.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2010. gada 07.aprīlim, plkst. 09.30, Rīgā, LV-1547, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 533. kabinetā.

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Uzziņas pa tālruņiem: 67234931 (organizācijas jautājumi) , 67234602 (tehniskie jautājumi) .

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2010.gada 7.Aprīlis plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31