Konkurss par kustamā īpašuma pārdošanu izsolē | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Konkurss par kustamā īpašuma pārdošanu izsolē

Valsts a/s ‘’Latvijas dzelzceļš’’ Tehniskās vadības direkcija paziņo, ka apstiprināti noteikumi par kustamā īpašuma pārdošanu izsolē:

Nr. Objekta nosaukums Izsoles nosacītā cena
1. Dīzeļlokomotīve 2M62-0272 Ls 136200,- (viens simts trīsdesmit seši tūkstoši divi simti lati)
2. Dīzeļlokomotīve 2M62-0299 Ls 69300,- (sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti lati)
3. Dīzeļlokomotīve 2M62-0320 Ls 108100,- (viens simts astoņi tūkstoši viens simts lati)
4. Dīzeļlokomotīve 2M62-0321 Ls 135100,-( viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts lati)
5. Dīzeļlokomotīve 2M62-0334 Ls 117000,- (viens simts septiņpadsmit tūkstoši lati)
6. Dīzeļlokomotīve 2M62-0339 Ls 186400,-(viens simts astoņdesmit seši tūkstoši četri simti lati)
7. Dīzeļlokomotīve 2M62-0340 Ls 114300,- (viens simts četrpadsmit tūkstoši trīs simti lati)
8. Dīzeļlokomotīve 2M62-1177 Ls 104800,- (viens simts četri tūkstoši astoņi simti lati)
9. Dīzeļlokomotīve M62-1039 Ls 94600,- (deviņdesmit četri tūkstoši seši simti lati)
10. Dīzeļlokomotīve M62-1064 Ls 66000,- (sešdesmit seši tūkstoši lati)
11. Dīzeļlokomotīve M62-1092 Ls 66600,- (sešdesmit seši tūkstoši seši simti lati)
12. Dīzeļlokomotīve M62-1154 Ls 66400,- (sešdesmit seši tūkstoši četri simti lati)
13. Dīzeļlokomotīve M62-1183 Ls 63700,- (sešdesmit trīs tūkstoši septiņi simti lati)
14. Dīzeļlokomotīve M62-1340 Ls 51300,- (piecdesmit viens tūkstotis trīs simti lati)
15. Dīzeļlokomotīve M62-1359 Ls 66100,- (sešdesmit seši tūkstoši viens simts lati)
16. Dīzeļlokomotīve M62-1240 Ls 65200,- (sešdesmit pieci tūkstoši divi simti lati)
17. Dīzeļlokomotīve M62-1182 Ls 47700,- (četrdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti lati)
18. Dīzeļlokomotīve M62-1186 Ls 78200,- (septiņdesmit astoņi tūkstoši divi simti lati)
19. Manevru dīzeļlokomotīve TGM23V-0665 Ls 4800,- (četri tūkstoši astoņi simti lati)
20. Manevru dīzeļlokomotīve TGM23B-2863 Ls 14200,- (četrpadsmit tūkstoši divi simti lati)

Īpašuma pārdošanas noteikumus objektam var saņemt valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” Rīgā, Gogoļa ielā 3, Cokolstāvā 5. kabinetā, iepriekš pārskaitot pārdošanas pakalpojuma maksu Ls 200,- + PVN 21% - Ls 42,00, kopā Ls 242,- uz no rēķinu kontu NrLV29RIKO0002013099850, A/S „DnB NORD banka”, SWIFT kods RIKOLV2X ar norādi “ VAS “Latvijas dzelzceļš” Dīzeļlokomotīvju izsoles pakalpojuma maksa”.

Pretendentiem iesniegums kopā ar dokumentiem par vēlēšanos pirkt mantu saskaņā ar pārdošanas noteikumiem jāiesniedz līdz 2010.gada05.februārim plkst.11.00 valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” Rīgā, Gogoļa ielā 3, 226. kabinetā.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā Izsole notiks 2010.gada 26.februārī Rīgā, Gogoļa ielā 3, 243 telpā, plkst. 10.00. Visiem pretendentiem, kuri būs iesnieguši pieteikumus līdz 2010.gada 05.februārim plkst.11.00 saskaņā ar izsoles noteikumiem būs jāpārreģistrējas izsolei līdz 2010.gada 25.februārim plkst.11.00 un jāiemaksā drošības nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas par katru izsolāmās Mantas vienību uz ko ir pieteicies pretendents .

Grāmatvedības tālr.: 67233460. Papildus informācija tālr.: 67234461.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2010.gada 5.Februāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31