Latest news

Izvēlne

Konkurss par kancelejas preču un biroja papīra piegādi

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par k ancelejas preču un biroja papīra piegādi 2013. un 2014.gadā.

Iepirkuma priekšmets un apjoms:

1) kancelejas preces;

2) biroja papīrs .

D etalizētāk s iepirkuma priekšmeta tehnisk ais raksturojum s atrodams konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā.

Preču piegādes vietas VAS „Latvijas dzelzceļš” struktūrvienībās Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī.

Konkursa nolikuma saņemšanas kārtība:

Pretendenti konkursa nolikumu var saņemt VAS ”Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā, uzrādot maksājuma dokumentu par pārskaitījumu Ls 60,50 (sešdesmit lati un 50 santīmi), ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem), uz Nordea Finland Plc.Latvijas filiāle kontu LV58NDEA0000080249645 (LVL), SWIFT kods NDEALV2X, ar norādi “Par kancelejas preču un biroja papīra piegādi 2013. un 2014.gadā”, saņēmējs VAS “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr. LV40003032065.

Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu.

Piedāvājumus var iesniegt gan par visu konkursa priekšmetu kopumā, gan atsevišķām tā daļām pilnā apjomā.

Piedāvājumu pieņemšanas kārtība:

Piedāvājumi konkursam iesniedzami līdz 2013.gada 17.janvārim plkst.9.45., Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 533. kabinetā, Rīgā, LV-1547.

Piedāvājumu atvēršanas kārtība:

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2013.gada 17.janvārī, plkst.10.00, Turgeņeva ielā 14, 532. kabinetā, Rīgā, LV-1547.

Uzziņas pa tālruni: +371 67234920.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 17.Janvāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30