Latest news

Izvēlne

Konkurss par datortehnikas un perifērijas aparatūras piegādi 2009.gadā

Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par šādas datortehnikas un perifērijas aparatūras piegādi:

Nr. p/k Konkursa priekšmets Daudzums

(gab.)

1. Darba staciju sistēmbloki ar OEM programmatūru 286
2. Piezīmjdatori ar OEM programmatūru 51
3. Monitori (LCD) 469
4. Printeri 168
5. Nepārtrauktas barošanas bloks (UPS) 127

Pretendenti konkursa nolikumu var saņemt Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 533.kab., uzrādot dokumentu par pārskaitījumu LVL 121,00 (ieskaitot PVN 21%) apmērā, kurš veikts uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV29RIKO0002013099850, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Konkursam par datortehnikas un perifērijas aparatūras piegādi 2009.gadā”, saņēmējs valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr. LV40003032065. Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par pārskaitījumu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Rēķinu par dalības maksu var izrakstīt Rīgā, Gogoļa ielā 3, 441.kab.(Sandra Zaberiņa, tālrunis 67232509)

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2009. gada 15.jūlijā plkst.10.20, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 227. kabinetā.

Piedāvājumi iesniedzami līdz 2009. gada 15.jūlijam plkst. 09.50, Rīgā, LV-1547, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 533. kabinetā.

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Uzziņas pa tālruņiem: 67234931 (organizācijas jautājumi) , 67233755 (tehniskie jautājumi) .

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 15 Jūlijs, 2009 - 10:20
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš