Latest news

Izvēlne

Konkurss par dīzeļlokomotīvju turbokompresoru PDH50ZVD un kompresoru KT6 rezerves daļu piegādi 2009.gadā

Valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par rezerves daļu piegādi 2009. gadā:

Konkursa specifikācija pieejama šeit!

Pretendenti konkursa nolikumu var saņemt Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 533.kab., uzrādot maksas dokumentu par pārskaitījumu Ls 121,00 (ieskaitot PVN 21%) uz AS “DnB NORD Banka”, norēķinu konts LV29RIKO0002013099850, kods RIKOLV2X, ar atzīmi “Konkursam par dīzeļlokomotīvju turbokompresoru PDH50ZVD un kompresoru KT6 rezerves daļu piegādi 2009.gadā”, saņēmējs valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr. LV40003032065. Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu. Rēķinu par dalības maksu var izrakstīt Rīgā, Gogoļa ielā 3, 441.kab.(Sandra Zaberiņa, tālr.67232509).

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2009. gada 04.martā, plkst.10.50., Rīgā, Gogoļa ielā 3, 227. kabinetā.

Pieteikumi iesniedzami līdz 2009. gada 04.martam, plkst. 10.30., Rīgā, LV-1547, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvs, 533. kabinetā.

Uzziņas pa tālruņiem: 67234931(organizācijas jautājumi), 65487271(tehniskie jautājumi).

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2009.gada 4.Marts plkst. 10.50.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš