Latest news

Izvēlne

Konkurss par būvdarbu veikšanu Kohēzijas fonda budžeta līdzfinansētam projektam “Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri – Krustpils

VAS „Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par būvdarbu veikšanu Kohēzijas fonda budžeta līdzfinansētam projektam “Otrā sliežu ceļa būvniecība Skrīveri – Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis)”.
 

 

Iepirkuma identifikācijas numurs:          

 

LDZCCI2009LV161PR001-02

 

Iepirkuma nosaukums:    
Otrā sliežu ceļa būvniecība posmā Skrīveri – Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis).

 

Iepirkuma priekšmeta apraksts:        
Otrā sliežu ceļa projektēšana un celtniecība no stacijas Skrīveri līdz stacijai Krustpils (Rīga – Krustpils iecirknis), tajā skaitā būvlaukuma sagatavošana, zemes darbi, sliežu ceļu ierīkošanu,  staciju, dzelzceļa pieturu un pārbrauktuvju rekonstrukcija,  jaunu tiltu pār Pērses upi un Aiviekstes upi būvniecība, caurteku rekonstrukcija un būvniecība, signalizācijas, telekomunikāciju un elektroapgādes sistēmas projektēšana un ierīkošana  atbilstoši Pasūtītāja prasībām un pabeigta otrā sliežu ceļa nodošana ekspluatācijā. Būvniecības līguma izpilde jāveic 62 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

 

 Konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

 

Līdz 2010.gada 17.martam plkst.10.45, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”  administrācijas ēkā, 3. stāvā, 346 kabinetā, Projektu vadības nodaļā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Nolikuma saņemšana:
Konkursa nolikumu var saņemt Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”  administrācijas ēkā, 3. stāvā, 346. kabinetā, Projektu vadības nodaļā.

Informācija par konkursu:

Tālruņa nr.: +371 6723 4842; vai +371 6723 4955

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2010.gada 17.Marts plkst. 10.40.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš