Latest news

Izvēlne

Konkurss "Bloķēšanas iekārtu МЗУ 0702 piegāde"

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 14.augustā plkst.10:30 notiks konkurss „Bloķēšanas iekārtu МЗУ 0702 piegāde”.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Konkursa „Bloķēšanas iekārtu МЗУ 0702 piegāde” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 14.augustam plkst. 10:15, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Bloķēšanas iekārtu МЗУ 0702 piegāde”, neatvērt līdz 2014. gada 14.augustam, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.

Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv

 

TEHNISKĀS PRASĪBAS

Rezerves daļas nosaukums Marka Daudzums(gab.)
Bloķēšanas iekārta МЗУ 0702 700
Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2014.gada 14.Augusts plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss