Latest news

Izvēlne

Konkurss „Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu rezerves daļu piegāde”.

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 15.maijā plkst.10:00 notiks konkurss „Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu rezerves daļu piegāde”.
     Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – EUR 70,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Konkursa „Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu rezerves daļu piegāde” dalības maksa EUR 70,00, plus PVN”.
     Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 6.maijam plkst. 09:45, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205. telpā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV-1050. 
     Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Kravas vagonu 18-100 modeļa ratiņu rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2014. gada 15.maijam, plkst. 10:00. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.
Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā.
Informācija pa tālr. +371 67233232, e-pasts – egita.sergejeva@ldz.lv 

Tehniskās prasības 

Nr. p.k. Rezerves daļas nosaukums Rasējuma Nr. Daudzums 
(gab.)
1 Starplika M1698.01.005 
ТУ 32 ЦВ – 2459-2004
900
2 Berzes ķīlis M1698.00.002 
ТУ 32 ЦВ – 2459-2004
12 000
3 Berzes plāksne M1698.02.003 
ТУ 32 ЦВ – 2459-2004
4 500
4 Slīdņa vāks 100.00.030 1 500
5 Ieliktnis 100.00.009-0 (dm 45) 8 000
6 Ieliktnis 100.00.009-0 (dm 46) 1 500
7 Ieliktnis 100.00.009-0 (dm 47) 500
8 Tapa 100.40.014-0 1 500
9 Ieliktnis M1698.03.100sb
ТУ 32 ЦВ – 2459-2004
2 400
10 Ieliktnis M1698.02.100sb 
ТУ 32 ЦВ – 2459-2004
4 000

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2014.gada 15.Maijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss