Izsolīs nekustamo īpašumu | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Izsolīs nekustamo īpašumu

Nr.

p.

k.

Nekustamā īpašuma objekts Nekustamā īpašuma atrašanās

vieta,

adrese

Izsoles sākumcena

LVL

Izsoles datums un

laiks ( pēc Latvijas laika)

1. VAS ,,Latvijas dzelzceļš’’ nekustamais īpašums Katoļu ielā 22, 24, Rīgā,

sastāvošs no divām būvēm -

viena sešstāvu ķieģeļu mūra ēka (mācību korpusa ēka)

Katoļu ielā 22, Rīgā un

viena piecstāvu ķieģeļu mūra ēka (dienesta viesnīcas ēka)

Katoļu ielā 24, Rīgā

Katoļu ielā 22, 24, Rīgā 363 000 05.12.2013.

plkst. 10.00.Rīgā, Gogoļa ielā 3. II stāvā, kabinets Nr.243

2. VAS ,,Latvijas dzelzceļš’’ nekustamais īpašums - Četrstāvu ķieģeļu mūra ēka ar pagrabstāvu, kopējā platība 3572 m2 (Lokomotīvju brigāžu atpūtas nams), ar daļu no siltumtrases 86,64 m ar siltummezglu, ārējo ūdensvadu 24,5 m, ārējo kanalizāciju 208 m un zemesgabalu 4507 m2 platībā Prohorova ielā 11, Jelgavā Prohorova ielā 11, Jelgavā 176 000 05.12.2013.

plkst. 14.00.Rīgā, Gogoļa ielā 3. II stāvā, kabinets Nr.243

Ar nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumiem var iepazīties VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas Komercdarbības daļā Rīgā, Gogoļa ielā 3, (kabinets Nr.4. un Nr.7.) piektdienās no plkst. 800 - 1200, pārējās darba dienās no plkst. 800 - 1200 no 1300 - 1630un tos saņemt, samaksājot izsoles dalības maksu - LVL 121 (tajā skaitā PVN), ieskaitot to VAS „Latvijas dzelzceļš” Ģenerāldirekcijas kontā Nr. LV58NDEA0000080249645 Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV2X.

Ar izsolē pārdodamo nekustamo īpašumu var iepazīties norādītajā adresē līdz 2013.gada 22.novembrim plkst.12.00, sazinoties ar:

Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa Rīgas daļas vadītāju Nikolaju Sizovu tel.29531949 par nekustamo īpašumu Katoļu ielā 22,24 un Jēkabpils ielā 35, Rīgā;

Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa Jelgavas daļas vadītāju Artūru Skirmantu tel.27895027 par nekustamo īpašumu Prohorova ielā 11, Jelgavā.

Izsoles pretendentam jāiemaksā pirkuma nodrošinājums:

par nekustamo īpašumu Katoļu ielā 22,24, Rīgā - LVL 90 750 (deviņdesmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit lati), iemaksājot to VAS „Latvijas dzelzceļš” Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa norēķinu kontā Nr. LV12NDEA0000082992372 Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV2X līdz 2013.gada 22.novembrim plkst. 1200 ;

par nekustamo īpašumu Prohorova ielā 11, Jelgavā - LVL 44 000,00 (četrdesmit četri tūkstoši lati), iemaksājot to VAS „Latvijas dzelzceļš” Reģionālā apsaimniekošanas iecirkņa norēķinu kontā Nr. LV12NDEA0000082992372 Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV2X līdz 2013.gada 22.novembrim plkst. 1200 .

Nekustamā īpašuma pārdošanas noteikumos norādīto iesnieguma veidlapu ar pievienotiem sašūtiem un sanumurētiem dokumentiem slēgtā aploksnē ar norādi: „Izsolei VAS ,,Latvijas dzelzceļš’’ nekustamais īpašums Katoļu ielā 22, 24, Rīgā, sastāvošs no divām būvēm - viena sešstāvu ķieģeļu mūra ēka (mācību korpusa ēka) Katoļu ielā 22, Rīgā un viena piecstāvu ķieģeļu mūra ēka (dienesta viesnīcas ēka) Katoļu ielā 24, Rīgā”;

„Izsolei VAS ,,Latvijas dzelzceļš’’ nekustamais īpašums Četrstāvu ķieģeļu mūra ēka ar pagrabstāvu, kopējā platība 3572 m2 (Lokomotīvju brigāžu atpūtas nams), ar daļu no siltumtrases 86,64 m ar siltummezglu, ārējo ūdensvadu 24,5 m, ārējo kanalizāciju 208 m un zemesgabalu 4507 m2 platībā Prohorova ielā 11, Jelgavā”.

izsoles pretendentam jāiesniedz VAS “Latvijas dzelzceļš” kancelejā Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, ( kab.Nr.103) līdz 2013.gada 22.novembrim plkst. 1400.

Viena izsoles pretendenta pieteikšanās gadījumā izsoles procedūra izsludinātajā laikā un vietā nenotiek, objekts tiek atsavināts par izsoles sākumcenu vienīgajam pretendentam bez izsoles procedūras.

Tālrunis uzziņām 67234810; 67233756.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2013.gada 22.Novembris plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31