Latest news

Izvēlne

Gultņu piegāde lokomotīvju un vagonu remonta veikšanai

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014.gada 16.janvārī plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par gultņu piegādi lokomotīvju un vagonu remonta veikšanai 2014.gadā.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dokumentu sagatavošanas maksa – 142.00 EUR, plus PVN 21% uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „ Gultņu piegāde lokomotīvju un vagonu remonta veikšanai 2014.gadā ”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 16.janvāra plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „ Gultņu piegāde lokomotīvju un vagonu remonta veikšanai 2014.gadā” . Neatvērt līdz 2014. gada 16.janvāra plkst.11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233641, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

Atklāta konkursa „Gultņu piegāde lokomotīvju un vagonu remonta veikšanai 2014.gadā” nolikuma

Pielikums Nr.3

Tehniskās prasības

Nr. p.k. SAP numurs Preces nosaukums Rasējuma numurs Daudzums,

gab.

Atbilstība standartam
1. Piegādes vieta: Vagonu remonta centrs, Varšavas 49, Daugavpils
1.1 16000004354 Gultnis 30-42726 E2M Spec 1500 ТУ ВНИПП.048-1-00
1.2 16000000310 Gultnis 30-232726E2M Spec 1500 ТУ ВНИПП.048-1-00
1.3 16000024322 Iekšējais gredzens 30-42726E2M 400  
1.4 16000024328 Separators (gultnim 23726) 10 000  
2. Piegādes vieta: Lokomotīvju remonta centrs, 2.Preču iela 30, Daugavpils
2.1 16000027220 Gultnis HO-32330M1 162 ТУ ВНИПП.048-1-00
2.2 16000020569 Gultnis HO-32332K2M 6 ТУ ВНИПП.051-99
2.3 16000000280 Gultnis HO-92417K2M 168 ТУ ВНИПП.048-1-00
2.4 16000000143 Gultnis 30-3626K 40 GOST 520-202 ТУ3402-Ж-73
2.5 16000020575 Gultnis NU-32424 12 GOST 8328-75
2.6 16000007747 Gultnis NU-62318 12 GOST 8328-75
2.7 16000000195 Gultnis 32615 20 GOST 8328-75
2.8 16000000194 Gultnis 30-32532L1 160 ТУВНИПП.48-1-00
2.9 16000007736 Gultnis 20-32322M 30 ТУ37.006.049-73
2.10 16000000251 Gultnis 66322L 30 GOST 831-75
2.11 16000000181 Gultnis 32317 2 GOST 8328-75
3. Piegādes vieta: Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis, Krustpils iela 24, Rīga
3.1 16000000194 Gultnis 30-32532L1 8 ТУВНИПП.48-1-00
3.2 16000002251 Gultnis 4TK.11.3sb 4  
3.3 16000002242 Gultnis 5TK.1.1.sb.1 2  
3.4 16000002243 Gultnis 5TKL.1.1.sb.1 2  
3.5 16000000341 Gultnis 23234W33MC3 24  
3.6 16000039133 Gultnis 923234W33MC3 iekš.D169.90mm ''ZKL'' 5  
3.7 16000020190 Gultnis 923234W33MC3 iekš.D169.93mm ''ZKL'' 5  
3.8 16000039134 Gultnis 923234W33MC3 iekš.D169.95mm ''ZKL'' 5  
3.9 16000032312 Gultnis 923234W33MC3 iekš.D169.97mm ''ZKL'' 5  
3.10 16000022151 Gultnis NH 318 20  
3.11 16000004680 Gultnis NU 330 10  
3.12 16000032683 Gultnis NU310MC3 25  
3.13 16000000189 Gultnis NU424 50  
3.14 16000022169 Gultnis YPIS 8290-02 8  

Preču tehniskais stāvoklis: jauns

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2014.gada 16.Janvāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss