Latest news

Izvēlne

Eiropas Komisija apstiprinājusi projektu par otra sliežu ceļa būvniecību Skrīveri-Krustpils

Ceturtdiena, 26 Novembris, 2009

Eiropas Komisija apstiprinājusi lēmumu, kas paredz piešķirt no Kohēzijas fonda līdzekļus 65,55 miljonu eiro apmērā projekta Otra sliežu ceļa būvniecība Skrīveri - Krustpils (Rīga - Krustpils iecirknis) līdzfinansēšanai.

Projekta ietvaros paredzēts līdz 2013.gadam no Skrīveriem līdz Krustpilij aptuveni 52 kilometru garumā izbūvēt otru sliežu ceļu, kā arī rekonstruēt stacijas: SkrīveriAizkraukle,KoknesePļaviņas un Krustpils. Tāpat šajā teritorijā tiks veikta sliežu ceļu rekonstrukcija, uzbūvēti jauni tilti pār Aivieksti un Pērsi, rekonstruētas esošās caurtekas, tilti un pārbrauktuves. Paredzēts modernizēt dzelzceļa signalizācijas, telekomunikāciju un elektroapgādes sistēmas.

Pašlaik kopējais kravu pārvadājumu apjoms iecirknī Rīga-Krustpils jau ir sasniedzis 97 procentus no iecirkņa maksimālās caurlaides spējas un sastāda 22,4 miljonus tonnu gadā un esošais viens sliežu ceļš būtiski ierobežo vilcienu satiksmi un caurlaides spēju palielināšanu. Līdz ar to visa iecirkņa Rīga-Krustpils caurlaides spēja kravu pārvadājumiem ir sasniegta un izsmelta. Papildus tam, šo iecirkni noslogo piepilsētas, vietējā un starptautiskā pasažieru vilcienu kustība. Lai gan esošā signalizācijas, elektriskās centralizācijas un bloķēšanas sistēmas, t. sk pārbrauktuvju signalizācija, un iekārtas ir fiziski un morāli nolietojušās, pie šādas sliežu ceļu noslodzes ir grūti veikt arī sliežu ceļu kapitālo remontdarbus, jo ir ļoti sarežģīti plānot kustības pārtraukumus.

Īstenojot projektu būtiski palielināsies šī iecirkņa caurlaides spēja, kā arī pasažieru un kravas vilcienu kustības ātrums; kravas vilcieniem nebūs jāveic piespiedu apstāšanās stacijās vai izmaiņas punktos, lai palaistu garām pretimnākošos vilcienus. Tāpat palielināsies vilcienu satiksmes drošība, samazināsies avāriju risks un samazināsies vides piesārņojums. Kopumā otrā sliežu ceļa izbūve palielinās visa Austrumu – Rietumu dzelzceļa koridora caurlaides spēju un veicinās dzelzceļa konkurēt spēju pārvadājumu nozarē.

LDz izskatīja vairākas iespējas, lai palielinātu iecirkņa caurlaides spēju. Ņemot vērā to, ka otrais sliežu ceļš posmā no Rīgas līdz Skrīveriem jau ir uzbūvēts un tiek izmantots, otra sliežu ceļa izbūvēšana no Skrīveriem līdz Krustpilij esošajā dzelzceļa nodalījuma joslā ir tehniski pamatotākais risinājums.

Projekts ir daļa no Ministru kabineta un EK apstiprinātās darbības programmasInfrastruktūra un pakalpojumi un atbilst tās prioritārajam virzienam Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana. Projekta izmaksas ir 93,41miljons eiro, no kurām 65,55 miljoni eiro (70%) ir Kohēzijas fonda līdzekļi, bet atlikušo summu 27,86 milj. eiro apmērā sedz Latvijas dzelzceļš.

Projekta tehniski ekonomisko pamatojumu un iesniegumu EK sagatavoja 2006. gadā. Projektu 2009.gada 10.februārī Latvijas Finanšu ministrija iesniedza Eiropas Komisijai. Projekta realizācijai valsts a/s „Latvijas dzelzceļš” jau ir sagatavojis otrā sliežu ceļa skiču projektu un atsavinājis būvniecībai nepieciešamās zemes Skrīveros un Koknesē. Līdz 2009.gada beigām plānots izsludināt būvniecības un būvuzraudzības starptautiskos konkursus.

 

Sagatavoja LDz Sabiedrisko attiecību daļa

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31