Latest news

Izvēlne

Eļļu un smērvielu piegāde

 SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2014. gada 30.janvārī plkst.11:15  notiks atklātais konkurss „Eļļu un smērvielu piegāde”. 
    Piegādes termiņš – līdz 2014. gada 28.februārim, samaksas nosacījumi - 20 kalendāro dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas. Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa EUR 70,00 plus PVN, likumā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS „DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi „Atklātā konkursa „Eļļu un smērvielu piegāde”  dalības maksa EUR 70.00 plus PVN”. 
    Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2014. gada 30. janvārim plkst.11.15. SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā,     214.kabinetā. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu „Atklātā konkursa „EĻĻU UN SMĒRVIELU PIEGĀDE”iepirkuma komisijai”. Neatvērt līdz 2014.gada 30.janvārim, plkst. 11.15” Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.
    Konkursa nolikumu var saņemt SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, 214. kabinetā vai arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi.
    Kontaktpersona – Degvielas daļas vadītājs Normunds Rezevskis, tālr. 67234510,  29532731, e-pasts :  normunds.rezevskis@ldz.lv

Nr.p.k. Preces nosaukums Standarts, tehniskie noteikumi Daudz.
(+/-10%)
Mērv.
1. Motoreļļas M14Г2ЦС ГOCT 12 337-84 (ar izmaiņām 1-6) 120 000 kg
2. Asu eļļa-V ГОСТ 610-72  (ar izm. 1,2) 13 000 kg
3. Asu eļļa-Z ГОСТ 610-72  (ar izm. 1,2) 8 000 kg
4. Kompresoru eļļa KS-19 ( КС-19п ) ТУ 38.401-58-243-99 (ar izm.1-6) 3 500 kg
5. Reduktoru smērviela СТП-З ТУ 38 УССР 201232-81 9 200 kg
6. Industriālā eļļa И-40A ГОСТ 20799-88 (ar izm.1-5 ) 13 000 L
7. Bioloģiski sairstošā motorzāģu ķēžu eļļa  tehniskie noteikumi 14 000 L
8. Buksols ТУ 0254-107-01124328-01 2 500 kg
9. Smērviela PUMA ML ТУ 0254-005-17368431-07 800 kg
10. Smērviela Plasma-T5 ТУ0254-006.17432726-07 500 kg
11. Smērviela ŽT-79L ТУ-0254-002-01055954-01 250 kg
12. Smērviela Grafīta УССА ГОСТ 3333-80 100 kg
13. Sliežu smērviela KR-400 ТУ 0254-213оп-01234323-2006 50 kg
14. Smērviela ŽD-A ТУ 23.2-30802090-096:2008 30 kg
15. Aviācijas eļļa MS-20 ГOCT 21743-76 1 800 kg
16. Turbīnu eļļa TP-22С ТУ 38.101821-83 1300 kg
17. Industriālā eļļa И-50A ГОСТ 20799-88 900 L
18. Industriālā eļļa И-20А ГОСТ 20799-75 400 L
19. Industriālā eļļa ИНСп-40 ТУ 38101672-77 200 L
20. Industriālā eļļa И-Л-С-5 ТУ 3840176-77 250 L
21. ROTOROIL 8000F vai DE100 tehniskie noteikumi 100 L
22. Eļļa M10G2 ГОСТ 8581-78 60 L

 

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2014.gada 3.Janvāris plkst. 11.15.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss