Latest news

Izvēlne

Eļļas un smērvielu piegādes atklātais konkurss

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 28. decembrī plkst.11.00. notiks eļļas un smērvielu piegādes atklātais konkurss -

Smērviela Buksol – 7,0t; Motoreļļa dīzeļdzinējiem M14Г2 – 60t; Reduktoru ziede CTП-3 – 1,9t; Industriālā eļļa I-50A – 0,6t; Industriālā eļļa I-40A – 0,4t; Industriālā eļļa I-30A – 0,6t; Kompresoru eļļa KC-19 – 1,0t; Smērviela ЖТ-79Л – 0,2t; Smērviela CIATIM-201 – 0,1t; Smērviela ŽD – 0,04t.

Piegādes laiks – līdz 2011.gada 01.februārim, samaksas nosacījumi - 20 kalendāro dienas pēc pieņemšanas akta parakstīšanas.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – Ls 100,00 plus PVN uz AS “DNB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi “ Eļļas un smērvielu piegādes atklātais konkurss , dalības maksa”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 28. decembrim plkst.10.45 Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Eļļas un smērvielu p iegāde” , neatvērt līdz 2010.gada 28. decembrim plkst.11.00.”

Konkursa nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Informācija pa tālr. 67234510, 67233825”

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2010.gada 28.Decembris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss