Latest news

Izvēlne

Datu pārraides ierīču iegāde un uzstādīšana

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par datu pārraides ierīču iegādi un uzstādīšanu.

Pretendenti konkursa nolikumu var saņemt VAS ”Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Turgeņeva ielā 14 (5.stāvā, 533.kabinetā), Rīgā, uzrādot maksājuma dokumentu par pārskaitījumu LVL 61,00 (sešdesmit viens lats un 00 santīmi), ieskaitot PVN 22% (Latvijas rezidentiem), uz Nordea Finland Plc. Latvijas filiāles kontu LV58NDEA0000080249645 (LVL), ar norādi “Konkursam par datu pārraides ierīču iegādi un uzstādīšanu”, saņēmējs VAS “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas Nr. LV40003032065. Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu.

Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks 2012. gada 21.martā, plkst.10.20., Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5.stāvā, 532. kabinetā.

Visi piedāvājuma dokumenti konkursam iesniedzami līdz 2012.gada 21.martam plkst.9.50, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 533. kabinetā, Rīgā, LV-1547.

Pretendentiem jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Uzziņas pa tālruni: +371 67233404.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 21 Marts, 2012 - 10:20
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš