Latest news

Izvēlne

Dīzeļlokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegādes konkurss

SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 11. maijā plkst. 10:30 notiks atklātais konkurss „Dīzeļlokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde”.

 

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL121,00, t.sk. PVN 21% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Dīzeļlokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde” dalības maksa Ls 121,00, t.sk. PVN 21%”.

 

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010. gada 11. maijam  plkst. 10:00, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: „KONFIDENCIĀLI. Atklātajam konkursam „Dīzeļlokomotīvju riteņpāru rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz  2010. gada 11. maijam, plkst. 10:30. Uz aploksnes jānorāda pretendenta nosaukums, adrese un tālruņa numurs.

 

Konkursa Nolikumu var saņemt  Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā  205.istabā . 

Informācija pa tālr. 67233233, e-pasts – agnese.jekabsone@ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2010.gada 11.Maijs plkst. 10.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss