Latest news

Izvēlne

Biodīzeļdegvielas piegāde

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2011.gada 27. aprīlī plkst.11.00. notiks atklātais konkurss par biodīzeļdegvielas piegādi, atbilstoši standartam European Standart EN-14214.

Iepirkšanas daudzums – 1300 tonnas, piegādes laiks - 2011.gada maijs – oktobris, samaksas nosacījumi - 30 kalendāro dienas.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – Ls 100,00 plus PVN 22% uz AS “DNB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO 0002 0131 00132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi “ Biodīzeļdegvielas p iegādes atklātais konkurss, dalības maksa”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2011. gada 27. aprīlim plkst.11.00. Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam „Biodīzeļdegvielas piegāde”, neatvērt līdz 2011.gada 27.aprīlim, plkst. 11.00.”

Konkursa nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss”, 214.kabinetā.

Informācija pa tālr. 67234510, 67233825”.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2011.gada 27.Aprīlis plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss