Latest news

Izvēlne

Bīstamo atkritumu savākšana

SIA „ LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2012.gada 05.janvārī plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšanu 2012.gadā.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – 100,00 Ls, bez PVN uz AS “DNB banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: atklātam konkursam „Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2012.gadā”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2012. gada 05.janvāra plkst. 10.50, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā Turgeņeva ielā 21, Rīgā, LV 1050. Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu: ”KONFIDENCIĀLI. Atklātam konkursam „Bīstamo atkritumu savākšanas, transportēšanas un utilizācijas pakalpojumu sniegšana 2012.gadā”. Neatvērt līdz 2012. gada 05.janvāra plkst.11.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67233641, e-pasts – inta.pudule @ldz.lv

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2012.gada 5.Janvāris plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss