Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss par K6S310DR dīzeļa rezerves daļu piegādi

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 28. februārī plkst.11.30 notiks atklātais konkurss par K6S310DR dīzeļa rezerves daļu piegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DNB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „K6S310DR dīzeļa rezerves daļu piegāde”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 28. februārim plkst. 11.15, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “K6S310DR dīzeļa rezerves daļu piegāde”, neatvērt līdz 2013. gada 28.februārim plkst. 11.30”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv. ”

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 28.Februāris plkst. 11.30.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss