Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss par bremžu kluču T798.00.00 piegādi

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2013.gada 24. janvārī plkst.10.00 notiks atklātais konkurss par bremžu kluču T798.00.00 piegādi.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa – LVL 100,00 plus PVN likumdošanā noteiktajā kārtībā un apjomā, uz AS “DnB Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi: “Atklātā konkursa „Bremžu kluču T798.00.00 piegāde”.

Pretendentiem ir jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2013. gada 24. janvārim plkst. 09.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “Bremžu kluču T798.00.00 piegāde”, neatvērt līdz 2013. gada 24. janvārim plkst. 10.00”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv. ”

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Ceturtdiena, 2013.gada 24.Janvāris plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss