Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss par 2TE10, 2M62 un ČME-3 dīzeļlokomotīvju elektrisko suku piegādi 2010.gadā

“SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka 2010.gada 29.aprīlī plkst.11.00 notiks atklātais konkurss par 2TE10, 2M62 un ČME-3 dīzeļlokomotīvju elektrosuku (Slovākijas ražojums) piegādi 2010.gadā.

Konkursa dokumentu saņemšanai pretendentiem jāpārskaita dalības maksa –

121,00 Ls, t.sk. PVN 21% uz AS “DnB NORD Banka” norēķinu kontu LV78RIKO0002013100132, SWIFT RIKOLV2X ar atzīmi 2TE10, 2M62 un ČME-3 dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegād e 2010.gadā ”.

Piedāvājumi konkursam iesniedzami aizlīmētās aploksnēs līdz 2010.gada 29.aprīļa plkst. 10.50, Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Aizlīmētajai aploksnei jābūt marķētai ar uzrakstu “KONFIDENCIĀLI. Konkursam “ 2TE10, 2M62 un ČME-3 dīzeļlokomotīvju elektrosuku piegāde” , neatvērt līdz 2010. gada 29. aprīļa plkst. 11.00 ”.

Konkursa Nolikumu var saņemt Turgeņeva ielā 21, Rīgā, SIA ‘‘LDZ ritošā sastāva serviss’’ administrācijas ēkā, 2.stāvā 205.istabā .

Informācija pa tālr. 67234926, e-pasts – valentina.burminova@ldz.lv. ”

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Piektdiena, 2010.gada 16.Aprīlis plkst. 11.00.
Uzņēmums: 
SIA LDz Ritošā sastāva serviss