Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Sliežu ceļa rekonstrukcija – dzelzceļa balasta piegāde” (LDZ-2014/1KF/01-02)

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu par dzelzceļa balasta piegādi - „Sliežu ceļa rekonstrukcija – dzelzceļa balasta piegāde”.

Konkursa nolikums un dokumentācija pielikumā

 

Konkursa priekšmets

Piegādātājam jāpiegādā 110 000 kubikmetri (m³) drupināta dabīgā granīta akmens dzelzceļa balastu, sijātu frakciju 31.5 – 63 mm.
Piegādes noteikumi:

  • "INCOTERMS-2010" DAP Jelgavas stacija, stacijas kods: 091809;
  • "INCOTERMS-2010" DAP Šķirotavas stacija, stacijas kods: 090007;
  • "INCOTERMS-2010" DAP Daugavpils stacija, stacijas kods: 110003.

Pretendenti iesniedz piedāvājumu tikai par visu konkursa priekšmeta apjomu kopumā. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

Informācija par konkursu

Pretendents piedāvājumu konkursam iesniedz līdz 2014. gada 11. martam plkst.14.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 346. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Projektu vadības daļā).

Piedāvājumu konkursam atver 2014. gada 11. martā, plkst. 14.00, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 243.kabinetā;

Kontaktpersona:

Visa informāciju par konkursu un rakstisks papildus informācijas pieprasījums Iepirkuma komisijai ir jāsūta:

VAS “Latvijas dzelzceļš”, Projektu vadības daļai,
Iepirkuma komisijai 
Faksa nr.: +371 6723 2133

Kontaktpersona: 
Dana Cielēna 
Projektu vadības daļas iepirkumu speciāliste
Tālrunis: +371 6723 4955; 
E-pasts: dana.cielena@ldz.lv

Konkursa nolikuma saņemšana un informācijas sniegšana

Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju atklāta konkursa, t.sk. skaidrojumiem un grozījumiem, dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” mājaslapā: http://www.ldz.lv 

Ar konkursa nolikumu piegādātāji var iepazīties arī uz vietas Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” telpās Rīgā, Gogoļa ielā 3, 3. stāvā, 346. kabinetā Pasūtītāja darba laikā.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Otrdiena, 2014.gada 11.Marts plkst. 14.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš