Atklāts konkurss „Par dzelzceļa sliežu slīpēšanas darbiem 2014. gadā” | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Par dzelzceļa sliežu slīpēšanas darbiem 2014. gadā”

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Par dzelzceļa sliežu slīpēšanas darbiem 2014. gadā”.

Konkursa priekšmeta apraksts : dzelzceļa sliežu (platums 1520 mm, +6 mm; - 4 mm) slīpēšanas darbi:

Daļas Nr. Konkursa priekšmets Prognozējamais daudzums (km)
I Jaunās dzelzceļa sliedes 40-70
II Vecderīgās dzelzceļa sliedes 180-210

Paredzētie dzelzceļa sliežu tipi dzelzceļa sliežu slīpēšanai: R50; 60E1 un R65.

Prognozējamais kopējais darbu apjoms: 200-250 km (30% - līknēs un 70% - taisnajos iecirkņos):

1) 40-70 km jaunās dzelzceļa sliedes – (preventīvā slīpēšana) dekarbonizētā slāņa noņemšana un ģeometriskā izlīdzināšana;

2) 180-210 km vecderīgās dzelzceļa sliedes ar caurlaistu tonnāžu ~200 milj.t.km – sliežu galviņas kontūra veidošana, saskaņā ar noteikto remonta profilu, viļņveida nodiluma un garenraupjumu izlīdzināšana.

Līguma izpildes laiks: 2014.gads (1.augusts – 30.decembris);

Līguma izpildes vieta: Pasūtītāja pārvaldītā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra.

Piedāvājuma nodrošinājuma summa: 10000.00 LVL (desmit tūkstoši lati 00 santīmi).

Piedāvājumu var iesniegt par visu konkursa priekšmetu kopumā (nav atļauts iesniegt piedāvājuma variantus).

Ar konkursa dokumentiem var iepazīties un tos saņemt

1) VAS „Latvijas dzelzceļš”, Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1547, Iepirkumu birojā, 5.stāvā, 533.kabinetā;

2) elektroniskā veidā uz e-pasta adresi. Pieprasījums, norādot ieinteresētās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi, tālruņa un faksa numuru, nosūtāms elektroniski uz e-pasta adresi: liene.popova@ldz.lv .

Konkursa dokumenti ir pieejami bez maksas.

Piedāvājumu iesniegšana: līdz 2013. gada 28.augustam, plkst.10.00 , Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 533. kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā).Konkursam iesniegto piedāvājumu atvēršana2013. gada 28.augustā, plkst.10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, 5. stāvā, 532. kabinetā.

Pasūtītāja kontaktpersonas:

organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja iepirkumu speciāliste Liene Popova, tālrunis +371 67234920, fakss: +371 67234250, e-pasta adrese: liene.popova@ldz.lv;

tehniskos jautājumos – VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehniskās vadības direkcijas Ceļu saimniecības diagnostikas un tehnoloģiju daļas vadošais dzelzceļa būvinženieris Dmitrijs Zaicevs, tālrunis: +371 67234075, fakss: +371 67234988.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Trešdiena, 2013.gada 28.Augusts plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30