Atklāts konkurss „Laukumi Zilupes stacijā grunts aizsardzībai no piesārņošanas ar naftas produktiem dīzeļlokomotīvju apstāšanās vietās”. | Latvijas dzelzceļš

Latest news

Izvēlne

Atklāts konkurss „Laukumi Zilupes stacijā grunts aizsardzībai no piesārņošanas ar naftas produktiem dīzeļlokomotīvju apstāšanās vietās”.

VAS “Latvijas dzelzceļš” izsludina atklātu konkursu „Laukumi Zilupes stacijā grunts aizsardzībai no piesārņošanas ar naftas produktiem dīzeļlokomotīvju apstāšanās vietās”.

            Konkursa priekšmets:

laukumi Zilupes stacijā grunts aizsardzībai no piesārņošanas ar naftas produktiem dīzeļlokomotīvju apstāšanās vietās avārijas situāciju ar bīstamām kravām likvidācijai paredzētajā vietā saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (nolikuma 2.pielikums), tehniskajiem noteikumiem (nolikuma 3.pielikums), kā arī atbilstoši aktam (nolikuma 4.pielikums) (turpmāk – Darbi). Darbos ietilpst projekta izstrāde un saskaņošana, būvniecības un montāžas darbi, ieskaitot materiālu un iekārtu piegādi.

Pretendenti ar konkursa nolikumu var iepazīties VAS ”Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā, Rīgā, Turgeņeva ielā 14 (5.stāvā, 533.kabinetā). Konkursa nolikumu var saņemt uzrādot maksājuma dokumentu par pārskaitījumu EUR 85,00 (astoņdesmit pieci eiro un 00 centi) apmērā, ieskaitot PVN 21% (Latvijas rezidentiem), uz Nordea Bank AB Latvijas filiāle, VAS „Latvijas dzelzceļš” konta numuru LV58NDEA0000080249645 (EUR), SWIFT kods: NDEALV2X, ar norādi “Konkursam „Laukumi Zilupes stacijā grunts aizsardzībai no piesārņošanas ar naftas produktiem dīzeļlokomotīvju apstāšanās vietās”, saņēmējs VAS “Latvijas dzelzceļš”, reģistrācijas  Nr. LV40003032065. Ja maksājumu par dokumentu saņemšanu veic cita fiziskā  vai juridiskā persona, dokumentā par samaksu norāda konkursa pretendenta nosaukumu.

            Konkursa piedāvājumu atvēršana notiks: 2014.gada 28.jūlijā, plkst.10.00, Rīgā, Turgeņeva ielā 14, (5.stāvā, 532.kabinetā). Visi piedāvājumu dokumenti konkursam iesniedzami aizlīmētā  aploksnē  līdz 2014.gada 28.jūlijam, plkst.10.00., Rīgā, Turgeņeva ielā 14 (5.stāvā, 533.kabinetā) (VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojs).

 

Kontaktpersonas:

organizatoriskos jautājumos - VAS „Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākais iepirkumu speciālists Mārtiņš Blaus, tālruņa numurs: +371 67234086, faksa numurs: +371 67234250, e-pasts: martins.blaus@ldz.lv; Iepirkumu biroja galvenā iepirkumu speciāliste Kristīne Ozola tālruņa numurs: +371 67233492, faksa numurs: +371 67234250, e-pasts: kristine.ozola01@ldz.lv;

tehniskos jautājumos (kontaktēties pēc 8.jūlija). – VAS „Latvijas dzelzceļš” Galvenā inženiera daļas Tehniskās nodaļas vides pārvaldības vadītājs Māris Poikāns, tālruņa numurs: +371 67234745, e-pasts: maris.poikans@ldz.lv.

Piedāvājumu atvēršanas datums: 
Pirmdiena, 2014.gada 28.Jūlijs plkst. 10.00.
Uzņēmums: 
VAS Latvijas dzelzceļš

NOTIKUMU KALENDĀRS

P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31